(18.50 hodin)
(pokračuje Janeček)

My se setkáváme s praxí, a mluvil o tom nejeden z ministrů, že totiž s léky se nakládá velmi nehospodárně. Pan předseda našeho výboru možná ví, že v našich lékárnách se odevzdávají léky, v našich spalovnách se spalují léky v hodnotách miliard korun. A já se domnívám, že jestliže nám ve zdravotnictví stále chybějí peníze, že by bylo možná vhodné se nad tím zamyslet. Člověk, který chodí a hovoří s lékaři, prostě ví, jakými všemi nástroji jsou ovlivňováni, jak je ovlivňována preskripce, jak je ovlivňováno, aby byl předepsán ten či onen lék, nebo dokonce to či ono množství. Já se domnívám, že pokud chceme šetřit, měli bychom šetřit zde.

A já rozumím obrovské nechuti naší společnosti ten systém prosvětlit, protože přece všem těm lobbistickým skupinám optimálně vyhovuje, jestliže těch 200 mld. korun není nijak přesně ošetřeno, jestliže není řečeno, že k určité diagnóze by měl existovat určitý léčebný postup, a pokud je zvolen jiný, ať se řekne proč. Bohužel to je stav, který všem vyhovuje, a ten, který na tento stav doplácí, je pacient. On dostává ty zbytečné léky, on dostává možná nepotřebné zdravotnické prostředky, on je možná někdy zbytečně dlouze a někdy zbytečně krátce hospitalizován, atd.

Čili si myslím, že pokud se chceme dostat k meritu věci, bylo by vhodné návrh zákona propustit do druhého čtení, tak abychom ve výboru mohli ty odborné věci prodiskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Lucie Talmanová. Dámy a pánové, jen upozorňuji, že za 9 minut je 19 hodin, o přikázání bychom museli hlasovat potom někdy jindy. Tím nikterak nechci omezovat paní poslankyni v jejím vystoupení.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za upozornění, vážený pane místopředsedo, pokusím se být opravdu velice stručná, resp. zestručnit to, co jsem měla v úmyslu k tomuto zákonu původně sdělit.

Dámy a pánové, po dlouhé době projednáváme zákon, který v důsledku svého dopadu nebo i v ideji, se kterou byl předložen, se týká toho nejdůležitějšího v systému české zdravotní péče, a to pacienta. Opravdu s výjimkou novely, která zde byla projednána jako bod předchozí, resp. nového zákona, je to po velmi dlouhé době zákon, který má mít pozitivní dopad na pacienta. Kvalita poskytované péče by měla podle mého být jedním ze základních kritérií, která ovlivňují úspěšnost či neúspěšnost zdravotnického zařízení na trhu zdravotních služeb. Pacient i v podstatě lékař zde žijí v jakémsi informačním vakuu, v informačním deficitu, a sledování kvality poskytované péče je tedy nejen v zájmu pacienta, ale samozřejmě i zdravotnického zařízení a především pojišťovny a systému jako takového celého.

Argumenty, které zde uvedl pan zpravodaj, mi připadají příliš vágní a formální na to, aby byl zákon vrácen navrhovatelům k dopracování, protože si myslím, že výhrady, které zde uvedl, jsou velmi jednoduše odstranitelné, bude-li vůle je odstranit, nebo jakýmkoli způsobem modifikovatelné, bude-li společná vůle při projednávání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Proto vás velice stručně prosím, pokusme se propustit tento zákon do dalších čtení s důvěrou ve svéprávnost výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Znovu opakuji, tento zákon má za účel blaho opravdu toho nejdůležitějšího, a to je pacienta. Nejsem si vědoma, že by některé z vládních návrhů, které jsme zde projednávali v minulém týdnu, měly právě tento leitmotiv jako svůj dominantní záměr. Prosím vás o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme paní poslankyni Lucii Talmanové. Kdo dále se hlásí? Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele, zdali hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Nehodlá. Takže prosím pana zpravodaje, aby shrnul rozpravu a předložil Sněmovně návrh k hlasování, aspoň ten svůj.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: V rozpravě vystoupili tři poslanci, padl jediný návrh - na vrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vás musím odhlásit a poprosit o novou registraci.

 

Dámy a pánové, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Krákory, aby návrh byl vrácen navrhovateli k dopracování, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování, které má pořadové číslo 374. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 109 poslanců bylo pro 65, proti 42. Sněmovna vyhověla návrhu pana poslance Krákory a vrátila návrh zákona k dopracování.

 

Paní a pánové, tím jsme vyčerpali čas určený k odpolednímu jednání Poslanecké sněmovny. Zítra se sejdeme v 9 hodin ráno a budeme projednávat bod, který jsme dnes zařadili, bod sněmovního tisku 984, který se týká přistávací dráhy v Ruzyni.

Přeji vám hezký večer a zítra ráno se těším na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP