Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. října 2005 v 17.05 hodin

Přítomno: 166 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, zahajuji další jednací den 48. schůze Poslanecké sněmovny, která byla přerušena v pátek 21. října.

Slušnost mi ukládá, abych vás všechny srdečně přivítal i na pokračování 48. schůze, poprosil, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami znovu, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty nebo čísla svých náhradních karet.

Neúčasti a omluvy z neúčastí nechme tak, jak byly na 49. schůzi předneseny, čili beru je i pro 48. schůzi.

A nyní, tak jak jsem sliboval, je půl hodiny příležitost pro vaše vystoupení. Jako první se přihlásil pan poslanec Suk, dále pan poslanec Ostrý.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení bodu 176, třetí čtení návrhu zákona poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, sněmovní tisk 904. Po dohodě s panem ministrem Škromachem bychom rádi tento bod zařadili jako druhý bod třetích čtení zítra, to znamená v bloku třetích čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já jenom připomenu - ještě neodcházejte od mikrofonu, prosím. Na zítřek máme pevně zařazena tři první čtení. Takže vy navrhujete jako druhý bod třetích čtení? (Ano.) Dobře. Druhý bod třetích čtení. Mám zaznamenáno.

Čili poté, až projednáme první pevně zařazené body, tak by následovala třetí čtení, nebo jak tomu mám rozumět?

 

Poslanec Lubomír Suk: Pokud jsou tam pevně zařazeny body v prvním čtení, tak potom bych navrhoval jako první bod třetích čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já zde mám ve svých podkladech, že ve středu 26. 10. má být jako první bod trestní řád - (Hlas mimo mikrofon: 42, 43, 46.) - druhý bod OSŘ - (Hlas mimo mikrofon: To je odpoledne.), potom tady - já jsem ochoten vám věřit, nicméně v tomto materiálu to nemám uvedeno, že je to odpoledne. Takže buď vám můžu věřit, anebo do doby, než začneme hlasovat, se dozvím, jak to je. Tady v tom materiálu to nemám uvedeno.

Takže jako druhý bod třetích čtení. Pamatuji si to prozatím. A pak budeme postupovat dál.

Pan poslanec Vlastimil Ostrý. Schling a Hojda jako další.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také přednesl procedurální návrh. Navrhuji, aby body dnešního jednání číslo 134, 44 a 45 byly přeřazeny na zítřek, to je středu 26. října, za bod číslo 46, to znamená pevně zařazený jako čtvrtý, pátý a šestý bod.

Tento návrh předkládám, neboť místopředseda vlády a ministr spravedlnosti je z dnešního jednání řádně omluven z důvodu účasti na poradě předsedů soudu v Kroměříži. Návrh předkládám se souhlasem pana poslance Pospíšila, který je předkladatelem bodu číslo 134. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili jedná se o body 134, 44 a 45 a navrhujete je zařadit na zítřek jako čtvrtý, pátý a šestý bod, to znamená - první čtení. A chcete zmařit čas, který máme vyhrazen pro třetí čtení projednáváním prvních čtení?

(Poslanec Ostrý vysvětluje předsedajícímu mimo mikrofon.)

Tak v rámci prvních čtení, nějak se s tím vyrovnáme.

Pan poslanec Schling, potom Hojda.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji zařadit třetí čtení tisku 984, u kterého již včera uplynula lhůta stanovená jednacím řádem. A protože pro třetí čtení máme vyhrazenou středu dopoledne, tak navrhuji zařadit tento bod zítra dopoledne, a to jako první bod po již pevně zařazených třech bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si myslím, že se takto nikam nedostaneme, že prvně musíme vyjasnit, zdali ta první čtení, která já mám uvedena jako zařazena jako body 1, 2 a 3, což je trestní řád, OSŘ a o odpovědnosti za škody - mám to tady opravdu uvedeno, a já budu muset počkat na stenozáznam nebo do doby, než si vyjasníme, jak to bylo míněno.

Také se můžeme shodnout na tom, že tyto body budu vnímat, nebo potom hlasováním rozhodneme, že to budou první, druhý, třetí bod odpoledne, a tam zařadíme všechna ta první čtení, o kterých už tady byla řeč, a začneme projednávat ráno třetí čtení, což jsou body číslo 74, 75, 76, 79, 85, 231, s tím, že pan poslanec Schling navrhuje, aby jako první bod třetích čtení byl projednán tisk 984.

To je zatím ke třetím čtením všechno, pokud se nemýlím. Pan poslanec Suk to chtěl jako druhý bod stosedmdesátšestku, což je…

Takže nyní pan poslanec Hojda. Předtím pan poslanec Kraus.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP