(12.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu, který padl ve druhém čtení k tomuto zákonu, a tedy návrhu na zamítnutí.

Vidím, že chcete odhlásit. Já vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Pro ty, kteří přicházíte - všechny jsem vás odhlásila a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který padl ve druhém čtení, to je návrhu na zamítnutí tohoto tisku.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 460 ze 165 přítomných pro návrh hlasovalo 87, proti 52.

 

Ještě předtím, než učiním závěr, vyčkám kontroly výsledku hlasování. (Předsedající chvíli čeká.)

Vidím, že bude docházet ke zpochybnění hlasování. Paní poslankyně Orgoníková se hlásí o slovo a já jí ho udílím.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní předsedající, já se omlouvám, ale hlasovala jsem proti, a na výtisku z hlasování mám ano, takže bych byla ráda, kdybychom hlasovali znovu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zpochybňujete hlasování. Ano, budeme hlasovat o vaší námitce proti výsledku hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Orgoníkové, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 461 z přítomných 169 pro návrh hlasovalo 97, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme opakovat hlasování. Budeme znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 462 z přítomných 167 pro hlasovalo 86, proti 61. I tentokrát byl návrh přijat.

 

Nicméně opět bude docházet ke kontrole výsledku hlasování. (Předsedající chvíli čeká.)

Vidím, že nedochází ke zpochybnění hlasování. Nezbývá mi než konstatovat, že návrh na zamítnutí byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

Ještě předtím, než budeme projednávat další bod, poslední před polední přestávkou, má slovo předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem k dalšímu programu schůze, volbám a všemu, co nás čeká, si dovoluji požádat o patnáctiminutovou pauzu na poradu poslaneckého klubu ODS, jinými slovy o kontinuální přechod k volbám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já vám vyhovím, co se týče přestávky, nicméně ve 12.30 se tu opět sejdeme. Pane poslanče, já vám vyhovuji, bude patnáctiminutová přestávka, ale v půl jedné se tu opět sejdeme s tím, že před volbami budeme projednávat bod 231. To bude poslední před provedením voleb a polední přestávkou.

Takže nyní patnáctiminutová přestávka, ve 12.30 začínáme a budeme pokračovat v jednání.

 

(Jednání přerušeno ve 12.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP