(Jednání pokračovalo v 9.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Milé kolegyně, vážení kolegové, skončila přestávka poslaneckého klubu ODS. Věřím, že pan kolega Karel Vymětal, který byl rozhořčen z toho, že si nestihl vypít ranní kávu a vykouřit ranní cigaretu, to zvládl a nebude předkládat procedurální návrhy.

V tuto chvíli sděluji, že pan kolega Jiří Pospíšil má náhradní kartu č. 3, pan kolega Jaromír Talíř náhradní kartu č. 2 (?), pan kolega Vlastimil Tlustý náhradní kartu č. 2 a pan kolega Michal Doktor náhradní kartu č. 5.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito kolegové a tyto kolegyně: Stanislav Fischer z důvodu chirurgického zákroku, paní kolegyně Miroslava Němcová ze zdravotních důvodů, Eduard Vávra ze zdravotních důvodů, Miroslav Beneš a Anna Čurdová zasedání politického výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kolegové Lachnit, Němec, Svoboda a Švarcbek z důvodu zahraniční cesty delegace výboru pro evropské záležitosti do Bosny a Hercegoviny a do Makedonie.

Z členů vlády se omlouvá předseda vlády Jiří Paroubek - zahraniční pracovní cesta do Belgie, Libor Ambrozek - zahraniční pracovní cesta do Střední Ameriky, Karel Kühnl - zahraniční pracovní cesta do USA, a pan ministr Milan Šimonovský pobývá taktéž v zahraničí.

Na dnešní dopoledne jsme pevně zařadili body z bloku třetích čtení, tedy body 234 a 176. Dále budeme projednávat zákony ve třetím čtení, u kterých byla splněna zákonná lhůta, tedy body 74, 75, 79, 85 a 186, a před blokem voleb, které budou před polední přestávkou, se budeme věnovat bodu 231. Připomínám, že blok voleb zahrnuje body 190, 191, 192, 193, 194 a 228, s tím, že případné druhé kolo proběhne ještě dnes večer, a to v 18.30 hodin.

V tuto chvíli přijímám přihlášky v rámci zájmu o přednesení procedurálních návrhů. Přednost má první písemná přihláška pana kolegy Miloše Máši, poté vystoupí paní kolegyně Šojdrová a pan kolega Hašek.

 

Poslanec Miloš Máša: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, přeji dobrý den a požádal bych o posun dvou tisků z prvého čtení, a to bodu 138, tisk 1071, a bodu 147, tisk 1114, na zítra jako pátý a šestý bod, v dohodě s paní ministryní školství.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Avizuji, pane kolego, že vzhledem k platnému usnesení Sněmovny odepřu hlasování o vašem návrhu, nicméně budete mít možnost se s postupem předsedajícího vyrovnat.

Paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dovolte, abych navrhla zařazení bodu č. 186, třetí čtení tisku 949, na dnešek jako třetí bod po pevně zařazených třetích čteních.

Zdůvodňuji tento návrh tím, že jsme předřadili druhé čtení tohoto tisku z důvodu naléhavosti změn v hospodaření veřejných vysokých škol a v zavedení sociálního stipendia, které je nutné, aby navazovalo na nový rozpočtový rok. Čili jedná se o změnu, která je naléhavá a odůvodněná. Prosím, abyste této žádosti předkladatelů, se kterou souhlasí i zpravodaj tohoto tisku, vyhověli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má kolega Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, vládo, po ranním jednání poslaneckého klubu sociální demokracie předkládám následující procedurální návrhy týkající se programu. Za prvé je to zařazení nového bodu, druhého čtení sněmovního tisku 1068 vládního návrhu zákona o cestovních dokladech, a to s pevným zařazením na zítra, ve čtvrtek, jako druhý bod, protože jsem měl avizováno, že zatím je pevně zařazen pouze jeden. A za druhé navrhuji zařadit jako třetí a čtvrtý bod sněmovní tisky 1047 a 1048. Je to první čtení zákona o územně správním členění státu a zákona souvisejícího. To jsou prvá čtení.

Čili ještě jednou: jako druhý bod zítra zákon o cestovních dokladech a jako třetí a čtvrtý bod zákon o územně správním členění státu a zákon související. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Asi tušíte, co vám na to řeknu, pane kolego.

Ptám se, kdo se další hlásí s procedurálním návrhem. Nevidím žádnou přihlášku, proto slyšte, slyšte…

V rámci procedurálních návrhů vystoupili tři kolegové - pan kolega Máša, paní kolegyně Šojdrová a pan kolega Hašek. Domnívám se, že jediný z těchto návrhů, který splňuje podmínky stanovené přijatým usnesením Poslanecké sněmovny, je procedurální návrh paní kolegyně Šojdrové, neboť navazuje skutečně na přijatý státní rozpočet v příštím roce. Domnívám se, že návrh pana kolegy Máši i pana kolegy Haška je v rozporu s platným usnesením, a proto avizuji, že o nich nehodlám nechat hlasovat.

Pan kolega Hašek se hlásí.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vznáším formálně námitku proti vašemu postupu jako předsedajícího, protože ono usnesení stanoví, že o tom, zda bod je důležitý, nebo nikoliv, rozhodne Sněmovna svým hlasováním. Čili žádám, aby bylo rozhodnuto o námitce a aby posléze rozhodla Poslanecká sněmovna hlasováním, zda tyto body odpovídají podmínkám příslušného usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji, rozumíme si. Pan kolega Máša také namítá? (Ano.) Dobře. Prosím, nejprve budeme hlasovat o dvou námitkách proti avizovanému postupu předsedajícího.

 

Nejprve tedy námitka pana kolegy Máši o rozhodnutí předsedajícího nenechat hlasovat o jeho procedurálním návrhu.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 375. Kdo souhlasí s touto námitkou, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 115, proti 36. Znamená to, že o návrhu pana kolegy Máši budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP