Stenografický zápis 44. schůze, 4. května 2005


(Schůze zahájena v 9:10 hod.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 851/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Ladislav Skopal


13. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 859/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jan Vidím


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec František Beneš
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 879/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Ludvík Hovorka


16. Návrh poslanců Hany Marvanové, Karla Kühnla, Františka Pelce, Táni Fischerové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení

Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Taťána Fischerová


17. Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 265/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Vladimír Doležal
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal


18. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 450/ - druhé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Kováčik

(Jednání přerušeno v 11.41 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


19. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 661/ - druhé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Karel Kühnl


20. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 662/ - druhé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jan Škopík
Ministr obrany ČR Karel Kühnl


19. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 661/ - druhé čtení

Poslanec Antonín Seďa


20. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 662/ - druhé čtení

Poslanec Antonín Seďa


23. Návrh poslanců Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 707/ - druhé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Koudelka


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 722/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Břetislav Petr
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání bylo přerušeno ve 13.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


52. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 910/ - prvé čtení

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Veverka
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Janeček
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Veverka
Poslanec Jaroslav Krákora


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 722/ - druhé čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Pavel Hrnčíř


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 825/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 878/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Němec
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Karel Vymětal


27. Návrh poslance Jana Vidíma na vydání zákona o zvláštním příspěvku některým účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 740/ - druhé čtení

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Radim Turek
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Karel Černý
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Radim Turek
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Jitka Gruntová


29. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 778/ - druhé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Tomáš Kvapil


30. Návrh poslanců Anny Čurdové, Miroslava Opálky, Jarmily Boháčkové, Ladislava Býčka a dalších na vydání zákona o prodejní době v maloobchodě /sněmovní tisk 800/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloš Kužvart
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Doktor


31. Návrh poslanců Radima Turka, Antonína Sedi, Břetislava Petra, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 802/ - druhé čtení

Poslanec Radim Turek
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslankyně Vlasta Parkanová


32. Návrh poslanců Jiřího Bílého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - druhé čtení

Poslanec Karel Černý
Poslanec Antonín Seďa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Antonín Seďa


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. /sněmovní tisk 948/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 951/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Miloslav Kučera


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslankyně Veronika Nedvědová


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 957/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Martin Říman
Poslanec Martin Kocourek


42. Návrh poslanců Miroslava Kapouna, Ludvíka Hovorky, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 898/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP