Stenografický zápis 44. schůze, 3. května 2005

(Schůze zahájena v 14:03 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.20 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Martin Říman
Poslankyně Zuzka Rujbrová


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 566/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Senátor Jaroslav Kubín
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


2. Návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti a o změně zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/5/ - vrácený Senátem

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Senátorka Liana Janáčková


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 658/6/ - vrácený Senátem

Poslankyně Hana Orgoníková
Senátorka Alena Palečková
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Eva Dundáčková
Senátorka Alena Palečková
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda PSP Jan Kasal


4. Návrh zákona o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 672/4/ - vrácený Senátem

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Václavek
Senátor Václav Jehlička
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Václav Mencl


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 725/5/ - vrácený Senátem

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Stanislav Křeček
Senátor Ondřej Feber


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní tisk 877/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátorka Daniela Filipiová
Poslankyně Alena Páralová


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 801/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátor Milan Balabán
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 17.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


8. Návrh zákona o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) /sněmovní tisk 644/3/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátor Robert Kolář
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Oldřich Němec
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


9. Návrh zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 685/4/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátorka Soňa Paukrtová
Poslankyně Alena Páralová


10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 686/3/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda PSP Jan Kasal


11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 721/3/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Senátor Josef Novotný
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP