Sněmovní tisk 661
N.z. o Vojenském zpravodajství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Nečas, Jan Vidím, Tomáš Kladívko) předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: Nečas Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 661/0 dne 6. 5. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 4. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2004 jako tisk 661/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1177).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 661/4, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 132, usnesení č. 1658).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 6. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 7. 2005.

Zákon vyhlášen 18. 7. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 289/2005 Sb.Související tisk: 662 (N.z. o Vojenském zpravodajství - související).


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Služby zpravodajské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: armáda, obranná politika, pravomoc instituce, tajná služba, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)