(14.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Proto se domníváme, že je potřeba učinit takové kroky, abychom tomu zabránili, abychom jednak vyhověli oprávněným osobám, z nichž 32 % ještě vypořádáno nebylo, a je tedy jasné, že do konce roku tyto osoby vypořádány nebudou. A za druhé je třeba, abychom zabránili těm škodám, které by mohly vzniknout České republice. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Požádám nyní o slovo pana poslance Hojdu, připraví se pan poslanec Bratský.

Současně sděluji, že pan ministr Martínek bude mít náhradní kartu č. 35.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, Poslanecká sněmovna si odsouhlasila zařazení volebních bodů na jednání 48. schůze Poslanecké sněmovny. Na mně je, abych navrhl pevné zařazení těchto volebních bodů.

Za prvé navrhuji, aby volba předsedy vyšetřovací komise byla zařazena na zítřek na 12.30 hodin. Zbylé volby, u kterých uplyne termín až koncem týdne, aby byl zařazeny také na středu 12.30 hodin, a to na středu 26. října.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže ty zbylé volební body příští týden ve 12.30 hodin. Tak.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Bratský, připraví se pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vám navrhnout, abychom bod č. 35, sněmovní tisk 1108, sloučení Pražského filharmonického sboru s Českou filharmonií, přeřadili až na konec prvních čtení, čili místo bodu č. 35 aby byl zařazen až za bod č. 58, a to vzhledem k tomu, že skupina poslanců podala veto proti čtení podle § 90 odst. 2.

Myslím si, že nejde o žádné zbytečné prodlení, ale objevily se některé nové skutečnosti, které bych si jako zpravodaj chtěl s profesními organizacemi projednat ještě předtím. Proto bych vás žádal, abyste vzali můj návrh v potaz a abyste s ním souhlasili. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Doležal. - Sděluji, že pan poslanec Doktor má náhradní kartu č. 9.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych zareagoval na slova předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie a jménem klubu ODS navrhl veto na jím zařazený bod, a dovolte, abych svůj návrh zdůvodnil.

Pan poslanec Kraus zde řekl, že daňové zákony je třeba projednat, a proto bych se ho rád zeptal, proč všechny daňové zákony, které byly předloženy v květnu a v červnu poslanci ODS, jsou zařazeny až na konec jednání Poslanecké sněmovny v této jejich schůzi, což znamená, že též nebudou projednány.

Proto navrhujeme veto a žádáme, aby všechny tyto daňové zákony byly projednány společně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Máme tu veto pana poslance Doležala. - Pan poslanec Vymětal chce vystoupit k tomuto bodu, nebo se hlásíte k programu schůze? (K programu schůze.) Dobře, tak nejdříve bude hovořit paní poslankyně Dundáčková a potom pan poslanec Karel Vymětal.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji, vážený pane předsedo, chvilku jsem se obávala, že jste na mne zapomněl, ale naštěstí ne.

Chtěla bych vašim prostřednictvím požádat všechny členy této ctěné Sněmovny o zařazení nového bodu, jakkoli máme těch bodů velmi mnoho a není to návrh příliš populární. Dovolte mi, abych vám vysvětlila, proč tomu tak je.

Tato Sněmovna při svém prvním jednání 11. října zařadila a schválila jako bod č. 44 vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. insolvenční zákon, sněmovní tisk 1120, zatímco druhý tisk týkající se téže problematiky, návrh skupiny poslanců vedených poslancem Pospíšilem, který má číslo 1044 a který byl podán celé dva měsíce před podáním návrhu vládního, byl z programu vyřazen.

Dovolte mi, abych se krátce vrátila do minulého volebního období, kdy nastala velmi obdobná situace, ale obrácená. Já jsem tehdy byla předkladatelkou návrhu novely tzv. insolvenčního zákona. Skoro celého třičtvrtě roku jsem souhlasila s tím, že zákon byl postupně vyřazován a neprojednáván, a to z toho důvodu, že se očekával konkurenční vládní návrh a všichni, včetně odborníků -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, paní poslankyně, tady se fakt nedá poslouchat. Já bych prosil, abyste nemluvili, vážení kolegové (zvoní), abychom mohli vyslechnout, o co se jedná.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: A všichni tedy, včetně odborníků na úpadkové právo v České republice, považovali za vhodné, aby oba návrhy, poslanecký a vládní, byly projednávány zároveň. Proto jsme opravdu čekali - já jako předkladatel, někteří z vás, moji vážení kolegové a kolegyně, jako členové této Sněmovny - na vládní tisk a oba tisky jsme chtěli projednávat společně. Kupodivu se ukázalo, že na mnohé instituty máme společné pohledy. Řada institutů, které se poprvé objevily v poslaneckém návrhu, pak byla přepsána i do návrhu vládního, a nakonec jsme se dohodli na kompromisním řešení. Jsem dodnes přesvědčena, že to bylo ku prospěchu věci.

Považuji přinejmenším za zpupnost těch, navrhli vyřazení tohoto bodu programu, ale spíše za nevědomost nás či vás, že v řadě návrhů, které byly podány na vyřazení jednotlivých bodů programu, padl nerozpoznán, nepojmenován i návrh na vyřazení tohoto návrhu zákona.

Když jsem přemýšlela o tom, co vám řeknu v souvislosti s vyřazením tohoto bodu, tak jsem chtěla oslovit pana ministr Jahna, který už bohužel tady není a pravděpodobně nebude. Chtěla jsem také oslovit pana ministra Němce - ten tu dnes bohužel také není - protože zrovna oni dva byli lidé, kteří se podíleli na projednávání návrhů insolvenčních zákonů předchozích. Tento postup se mi zdá velmi nestandardní a velmi neférový. A vyslovím otázku, se kterou jsem se chtěla obrátit na tyto dva pány, dnes na členy vlády, pokud poslouchají.

Chtěla jsem se zeptat prostřednictvím předsedajícího: To vám opravdu není hanba, to už se opravdu neštítíte ničeho, anebo se tolik bojíte toho, že konkurenční poslanecký návrh je o tolik lepší a možná by na tlak odborné veřejnosti byl projednán a shledán tím, který je lepší a který může více a pozitivněji ovlivňovat ekonomické prostředí v České republice?

Ať již odpovíte tak či onak, prosím vás, abyste zvážili tuto nekorektnost, které se, jak jsem znovu přesvědčena, zřejmě řada z vás dopustila nevědomky, a abyste zařadili tisk č. 1044 jako řádný bod této schůze Sněmovny a aby byl projednáván jako bod č. 45, to znamená bezprostředně po vládním návrhu zákona o úpadku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, já bych si chtěl, paní poslankyně, jen ujasnit jednu věc. Vy jste své vystoupení uvedla a poměrně dlouze tady vysvětlovala, jako vystoupení pro to… Prosím vás kolegové, nemluvte, poslouchejte mě, nebo se v tom nevyznáme!

Vy jste tedy uvedla tento bod, že ho chcete zařadit jako nový bod, a říkala jste důvody, mluvila jste o tom. Ale tento bod je v programu této schůze jako bod č. 134, a pokud vím, tak vyřazen nebyl. Takže o čem tady mluvíme celou tuto dobu? - Prosím o klid! - Ale vy jste tu dlouze mluvila o to, že jsem nevědomky vyřadili tento bod, ale já tvrdím, že tento bod vyřazen nebyl a že je v programu schůze jako bod č. 134. (Souhlas poslanců klubu ČSSD.)

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pak se velmi omlouvám vám, pane předsedo, i všem členům této Sněmovny. Jsem tomu velmi ráda, opravdu jsem při podrobném prohlížení byla přesvědčena o tom, že jsme tento bod vyřadili. Velmi se omlouvám všem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP