(14.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Vláda tedy předložila do Poslanecké sněmovny návrh zákona, kterým se bezpochyby sníží daňové zatížení v příštím roce o více než 14 mld. korun, a to pro čtyři miliony daňových poplatníků v České republice. Tento návrh zákona měl být na této schůzi Poslanecké sněmovny projednán ve druhém a třetím čtení. Znovu opakuji - je to návrh na snížení daně z příjmů.

Poslanecký klub ODS přednesl veto na této schůzi Poslanecké sněmovny a zabránil tak projednání druhého a třetího čtení tohoto návrhu zákona. Poslanecký klub ODS tak ohrozil to, že toto snížení daní bude platné již k 1. lednu 2006. Chtěl bych konstatovat, že se klub ODS zachoval zcela v rozporu s volebním programem, za který tito poslanci byli zvoleni do Poslanecké sněmovny, neboť svými obstrukcemi se snaží zabránit tomu, aby v České republice byla snížena daňová povinnost pro středně- a nízkopříjmové skupiny.

Já si myslím, vážené poslankyně a vážení poslanci, že si všichni vzpomeneme na minulý týden, kdy zde velmi obšírně vystupoval předseda Poslaneckého klubu ODS a snažil se nás tady, všechny poslance, přesvědčit o tom, jak chce ODS snižovat daně. Líčil nám, jakým způsobem chce ODS snižovat daně. V situaci, kdy by ODS mohla takový návrh podpořit, či dokonce pouze tolerovat, se ODS v této Poslanecké sněmovně staví obstrukčním způsobem proti vládnímu návrhu, který má snížit daňové odvody čtyř milionů obyvatel České republiky, staví se proti návrhu, který má ušetřit občanům České republiky 14 miliard korun již od 1. ledna příštího roku. Já se ptám, proč se ODS snaží zabránit snižování daní. Vždyť je to zcela v rozporu s tím, co zde tvrdí představitelé ODS, co tvrdili představitelé ODS před minulými parlamentními volbami.

Buď jste před minulými parlamentního volbami, vážení kolegové z Občanské demokratické strany, lhali lidem, lhali jste jim do očí, protože jste lháři, anebo je pravda jiná. (Potlesk ze strany ČSSD.) Pravda je taková, že se snažíte za každou cenu zabránit vládnímu návrhu proto, že tento návrh je konkurenční vůči vašemu programu a že tento návrh skutečně znamená snížení daňové povinnosti pro většinu obyvatel České republiky. Takže se řídíte heslem, že pokud návrh není váš, tak ho zkrátka podporovat nebudete bez ohledu na to, že je programově blízký tomu, co jste lidem před minulými volbami slibovali. (Potlesk z řad ČSSD.)

Já si myslím, že patří k dobrým tradicím této Poslanecké sněmovny, že se o všech návrzích snažíme debatovat bez ohledu na to, kdo je předložil, jestli je to návrh vládní, nebo opoziční. Že v této Poslanecké sněmovně neprocházejí jenom vládní návrhy, ale procházejí zde také poslanecké návrhy, které podepsali nebo spolupodepsali opoziční poslanci. Taková je tradice této Sněmovny. Ale myslím si, že je potřeba, aby tato Sněmovna rozhodovala a posuzovala jednotlivé návrhy zákonů, a já nevím, proč se bojíte toho, že tato Poslanecká sněmovna bude hlasovat o vládním návrhu a buď ho podpoří, nebo ho nepodpoří rozložením sil, které určili občané České republiky. Ale vy se snažíte obstrukcemi vůbec zabránit tomu, aby se tato Poslanecká sněmovna mohla k rozhodování o snížení daní dostat, aby se k němu mohla dostat včas, protože vy se snažíte dosáhnout toho, aby toto snížení daní neplatilo k 1. lednu příštího roku. Proto volíte tuto obstrukční taktiku v rozporu s tím, co jste slibovali voličům. A já si myslím, že je potřeba jasně tady na půdě Poslanecké sněmovny říci, že poslanecký klub ODS se chová pokrytecky a chová se v rozporu s volebním programem Občanské demokratické strany.

Děkuji. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: (k poslanci Doktorovi) Jedině že byste zastupoval předsedu poslaneckého klubu, pane poslanče. Je tomu tak. Dobře, zastupujete předsedu Tlustého.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v zastoupení předsedy poslaneckého klubu Vlastimila Tlustého odpověděl na část vystoupení pana místopředsedy vlády, v tuto chvíli úřadujícího šéfa sociální demokracie, ministra financí Bohuslava Sobotky, tedy alespoň na té věci, která si vůbec zaslouží komentář, protože alespoň velká část vystoupení je pod úroveň tohoto ctěného sboru.

Dovolte mi, abych ještě jednou podtrhl to, co jsem řekl v této Poslanecké sněmovně už několikrát. Ve vystoupení pana ministra financí, oproti jiným složitým dobám sociální demokracie zhruba před půlrokem a před rokem, se alespoň v současné době klube určitý povahový rys. Tmářství, podlost a lež.

Pane ministře financí, prostřednictvím předsedajícího vám vzkazuji, že to není sociální demokracie, která by systematicky alespoň po dobu posledních sedmi let navrhovala snižování daní. Chtěl bych vám připomenout, prostřednictvím předsedajícího i autoritativních zdrojů vašeho ministerstva, že je to sociální demokracie, která vybrala oproti roku 2004 z kapes daňových poplatníků k letošnímu roku 66 miliard korun navíc. (Potlesk z řad ODS.) Nikoliv na základě zákonů, které by daně snižovaly, ale na základě zákonů, které daně zvýšily. Jestliže jste se sedm let svého vládnutí a zejména v letech, kdy jste vy ministrem financí, snažili o dvě zásadní věci, o astronomický růst zadlužení této země a o systematické zvyšování daní, pak vás nemůže zachránit ani argumentace, kterou používáte na obhajobu situace, která se mimoděk stala, a sice že v posledních dvou měsících jste přijali část konceptu Občanské demokratické strany a konečně navrhujete snížení daní. Chtěl bych vás ujistit, že v tom vám ODS ráda vyjde vstříc a pomůže. Ovšem na základě relevantní a férové diskuse.

Je třeba položit vám otázku, pane ministře financí, kdo že má v této Poslanecké sněmovně většinu. Je to snad ODS, kdo určuje program jednání a výraznou většinou ovlivňuje to, v jaké atmosféře toto jednání povedeme? Vždyť na základě hlasování krvavé koalice sociální demokracie a komunistů většina poslaneckých návrhů ODS byla z programu našeho jednání vyřazena. (Potlesk ze strany ODS.)

Znovu potvrzuji, že ODS a její klub podpoří každý hodnověrný a relevantní návrh na snížení daní v České republice, ať už jsou to daně přímé nebo nepřímé. Vyzývám sociální demokracii k témuž. Budeme během několika dnů hlasovat o vyrovnaném, fiskálně vyrovnaném návrhu na snížení spotřebních daní. Rád budu detailně sledovat hlasování každého člena sociální demokracie a především ministra financí České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Já si myslím, že skutečně nemá cenu, aby v záplavě slov zanikla podstata, o kterou se v této Poslanecké sněmovně v tento den jedná. Ten den je velmi důležitý, neboť já si vzpomínám, když v této Poslanecké sněmovně zákon o dani z příjmů byl projednáván v prvním čtení a proti návrhu zákona nehlasovala žádná strana v této Poslanecké sněmovně, dokonce žádná strana nedala návrh na zamítnutí nebo vrácení předkladateli k přepracování. Tento návrh prošel hladce v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Tento návrh byl řádně projednán rozpočtovým výborem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP