(18.20 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nebývá mým zvykem navrhovat dublování zpravodajů, ale myslím si, že takto zásadní materii prostě musí projednat hospodářský výbor. Alespoň je to můj názor. Takže navrhuji hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hospodářský výbor. Má někdo další návrh? Pan poslanec Martin Říman. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Říman: Jen zopakuji svůj návrh, který už jsem tady sdělil, a to návrh na projednání ústavněprávním výborem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, eviduji tento návrh. Další? Nikdo další, můžeme tedy rozhodnout o přikázání předloženého návrhu k projednání.

 

První hlasování bude o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 275, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 275 z přítomných 166 pro 159, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu přikázat stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 276, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 276 z přítomných 166 pro 56, proti 47. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní je návrh na přikázání hospodářskému výboru. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 277, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 277 z přítomných 166 pro 70, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o posledním návrhu - na přikázání ústavněprávnímu výboru, a to v hlasování pořadové číslo 278, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 278 z přítomných 166 pro 72, proti 41. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu o prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů. Ptám se zpravodaje, jestli padl jiný návrh. Nepadl, jenom o 20 dnů.

O prodloužení lhůty k projednání rozhodneme v hlasování pořadové číslo 279, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 279 z přítomných 166 pro 66, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Končím bod číslo 28.

 

A budeme rozhodovat o bodu číslo 29, o kterém jsme vedli sloučenou rozpravu.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru… Pardon, ještě se musíme asi zabývat návrhy na vrácení a zamítnutí, protože já tady mám poznamenáno, že paní kolegyně Páralová ve sloučené rozpravě navrhla i zamítnutí tisku 1154. Ptám se pana zpravodaje, jestli se pletu, nebo nepletu. Padl návrh na vrácení?

 

Poslanec František Koníček: Padl návrh na vrácení stejně jako v případě hlavního zákona, a na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili budeme hlasovat o návrzích na vrácení a na zmítnutí. Omlouvám se Sněmovně, že jsem pokročil příliš daleko.

 

Budeme tedy nejdříve hlasovat o návrhu vrátit sněmovní tisk 1154 vládě k dopracování. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 280, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 280 z přítomných 166 pro 67, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní návrh na zamítnutí. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 281, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 281 z přítomných 166 pro 67, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se nyní zabývat návrhy na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

O tomto přikázání rozhodneme v hlasování pořadové číslo 282, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 282 z přítomných 165 pro 143, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Ptám se pana zpravodaje, jestli padl návrh na prodloužení lhůty k projednání tisku 1154. Pane zpravodaji, padl návrh na prodloužení lhůty tohoto tisku, nebo nepadl?

 

Poslanec František Koníček: Nikoliv, jenom u hlavního zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mohu konstatovat, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a lhůta k projednání zůstala podle zákona o jednacím řádu. Končím bod číslo 29. Děkuji zpravodaji, děkuji panu ministrovi.

Hlásí se pan poslanec Kavan. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kavan: Vážený pane předsedající, já se omlouvám, nechci v žádném případě zpochybnit hlasování, ale pro záznam bych chtěl sdělit, že při hlasování pořadové číslo 274 jsem hlasoval ne, ale ve sjetině mám x. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to vystoupení pro stenozáznam, bude to opraveno. Pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych uplatnil nárok, resp. požadavek na přestávku v našem jednání, a sice do 21.00 hodin na dostatečný prostor pro jednání poslaneckého klubu ODS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Chtěl jsem zahájit bod číslo 30, pevně zařazený jako třetí bod našeho dnešního odpoledního jednání. Nemohu tak učinit, vyhovím požadavku klubu ODS na základě návrhu jeho místopředsedy, který je ohlášen pro řízení klubu na dnešní den.

Ale než tak učiním, paní kolegyně, páni kolegové, dovolte mi, abych podle zákona o jednacím řádu a zvyklostí Poslanecké sněmovny navrhl rozhodnutí, jak naložit s pevně zařazenými body, které byly dnes zařazeny na odpolední jednání a nebyly projednány, protože zatím sice není 19 hodin, ale vyhovíme klubu ODS v přestávce - věřím, že po tomto jednání je to důležité. Tak jenom navrhuji - a je pro to precedens a nemyslím, že je pro to důležité hlasovat, ale můžeme tak učinit - že bychom všechny pevně zařazené body zařadili za pevně zařazené body zítra dopoledne.To znamená, že jsou pevně zařazené body 1 a 2, pak je pevně zařazený bod před polední přestávkou a v tomto rozmezí, to znamená jako třetí a další body, protože jsme jich pevně měli zařazeno sedm, bez dvou je pět, čili bychom vlastně jako třetí až sedmý bod zítřejšího dopoledního jednání zařadili současné body programu 30, 31, 32, 22, 94.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP