(18.10 hodin)
(pokračuje Škromach)

A ta práva v České republice jsou uskutečňována buď zaměstnaneckými radami, nebo odborovými organizacemi. A to je současný legislativní stav a chtěl bych upozornit, že tyto vztahy byly uzákoněny v roce 2000, kdy byla schválena velká novela zákoníku práce. A tady možná jenom už tenkráte možná s jakýmsi předstihem společně s KDU a s Unií svobody prosadila sociální demokracie tuto největší změnu v zákoníku práce.

Pokud hovoříme o reprezentativnosti a o tom, kdy tady pan myslím že poslanec Říman říkal, že odborové centrály mají 900 tisíc členů, je to možná milion, možná o něco více, když sečteme všechny členy odborů, a reprezentují asi přes 4 miliony zaměstnanců, tak mě při té příležitosti napadlo, jaká je to asi naše pýcha, když sociální demokracie má dneska 20 tisíc členů, ODS má možná 35 možná 40 tisíc členů apod. (Potlesk na galerii.) Jak bychom chtěli hovořit o reprezentativnosti desetimilionového národa, pokud bychom k tomu neměli mandát? Takže možná je to trošku mimo, ale přesto si dovolím tvrdit, že samozřejmě takové počty se dají různým způsobem překroutit.

Pokud jde o otázku, o které hovořil také pan poslanec Říman, o tom, že není možné některé věci udělat bez souhlasu zástupců zaměstnanců nebo odborů, v naprosté většině těch věcí, které uváděl, je možné vnitřním předpisem upravit tyto vztahy. A pokud hovoří o kontu pracovní doby? Ano, tam kde se dohodnou na delší době, ať se dohodnou, ale mimochodem, jestliže je možné dohodnout až na 52 týdnů a tam, kde nejsou odbory, to je možné na 26 týdnů, tak dvakrát 26 je 52, čili je to v podstatě možné udělat ve dvou těch obdobích, čili tady prostor existuje. Ale každopádně jsou to spíše detaily, o kterých určitě je možné vést diskusi.

Já bych úplně na závěr chtěl říci, že tady často byla zmiňována Amerika, hlavně Spojené státy; předpokládám, že se nechceme porovnávat se zeměmi, které jsou daleko za Českou republikou. (Smích poslanců ODS.) A to samozřejmě bych tady spojil i s konkrétními velmi vyspělými zeměmi Evropské unie v otázce zaměstnanosti, která tady byla několikrát skloňována. A já tvrdím, že nový zákoník práce by umožnil další snižování nezaměstnanosti, protože samozřejmě když porovnáváme nezaměstnanost, musíme porovnávat se zeměmi, které jsou porovnatelné. A Česká republika díky aktivní politice zaměstnanosti, díky podpoře investic a dalších prorůstových opatření během posledních sedmi osmi let dokázala udržet nezaměstnanost na polovině toho, co mají okolní země, jako je Polsko, Slovensko, bývalé východoněmecké země. Navíc v České republice dneska pracuje přes 60 tisíc Slováků. Určitě proto, že na Slovensku je tolik práce a že teďko se tam začínají všichni hrnout, že mají takové dobré pracovní podmínky.

Dalším bodem k tomu je, že držíme nezaměstnanost. Samozřejmě problém nezaměstnanosti, severní Morava, severní Čechy, to je výrazný problém strukturální, který je nutné řešit dlouhodobě, neboť stále se ještě příliš nedaří. Každopádně realitou je, že Česká republika patří k jedněm z mála nových zemí přistoupivších do Evropské unie, kde nezaměstnanost je výrazně pod průměrem Evropské unie. A myslím si, že právě i díky politice vlád, kde měla zastoupení sociální demokracie.

A možná úplně na závěr. Jeden významný politik Evropské unie, a nebyl to Vladimír Špidla, jenom podotýkám, když se hovořilo o evropském sociálním modelu, který je založen na sociálním smíru, řekl: Američané žijí pro práci, Evropané pracují pro život. A v tomto smyslu vnímáme i my představu, jak by měly vypadat pracovněprávní vztahy a jak by měl vypadat i zákoník práce. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi. Já ještě formálně ukončím společnou rozpravu, protože jsem ukončil jen rozpravu k tomu tam, kde bylo potřeba rozhodnout o návrhu.

 

A vrátíme se do bodu 28, kde budeme rozhodovat o návrzích k tisku 1153, abychom měli zcela jasno. Prosím pana zpravodaje.

S procedurálním ještě paní poslankyně Miroslava Vlčková. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dovolte mi pro stenozáznam uvést, že v hlasování číslo 272 jsem hlasovala ne, a mám uvedeno ano. Hlasování nezpochybňuji. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To bylo jenom pro stenozáznam. Nyní má slovo zpravodaj, pan poslanec František Koníček. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec František Koníček: Já děkuji za udělení slova, pane předsedající. Nejprve k tisku 1153. Zopakuji, jaké tady byly předloženy návrhy. Celkem z 12 vystoupivších poslanců v rámci rozpravy 5 vystoupivších poslanců navrhlo pro další jednání vrátit předloženou vládní předlohu k dopracování, v případě, že nebude takto vrácena, návrh na zamítnutí. Takto zní dva návrhy. Kromě toho pan poslanec Doktor navrhoval prodloužení lhůty o 20 dnů, taktéž pan poslanec Říman. A to jsou asi všechny návrhy. Z hlediska přikázání tady padl návrh kromě výboru pro sociální politiku a zdravotnictví přikázat tento tisk i ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S procedurální nebo s jakou připomínkou, pane… (Poslanec Doktor chce vystoupit s návrhem na přikázání.) No, to ještě neprojednáváme. Návrh na přikázání dalším výborům budeme projednávat, až rozhodneme o případném vrácení nebo zamítnutí, poté budeme, pokud nebude přijato, hlasovat o přikázání. Tam otevřu návrhy pro další podněty. A už jsem si poznamenal to, co říkal pan zpravodaj, to znamená, že padl návrh na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů.

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu na vrácení. Já vás znovu ještě všechny odhlásím, protože se změnily poměry ve sněmovně, a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 273, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 273 z přítomných 166 pro 67, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh, který byl předložen, je návrh na zamítnutí tisku 1153. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 274, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 274 z přítomných 166 pro 67, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se, kdo má jiný návrh. Evidoval jsem přihlášku pana kolegy Doktora, potom pana kolegy Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Dovolte, vážený pane místopředsedo, abych přednesl návrh, který jde do jisté míry vstříc oněm zmiňovaným změněným poměrům v Poslanecké sněmovně, a navrhl přikázání tohoto sněmovního tisku také stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hm, stálá komise. Ano.

Pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP