(14.40 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére, a prosím pana poslance Beneše, aby využil ještě možnosti položit doplňující otázku.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo vlády, byla to sociální demokracie, která při zavádění reformy veřejné správy deklarovala snížení počtu úředníků. Ano, já jsem si vědom toho a upozorňoval jsem tady na to z tohoto místa, že tomu tak nebude. Ale na jednotlivých resortech je zapotřebí, aby došlo k poklesům. Jestliže na ministerstvech oproti roku 1996 narostl počet pracovníků o 5 tisíc, jestliže v celé státní správě narostl počet o 38 tisíc zaměstnanců, tak to je více než alarmující. Vycházím z čeho jiného než ze státního rozpočtu.

Vážený pane předsedo vlády, nemyslíte si že pak někteří lidé mají více času, aby chodili po různých lokálech a tam zaváděli Českou republiku na stále horší pozici z hlediska vnímání korupce, teď myslím vašeho šéfa, vašeho kabinetu, protože kdyby měl více na práci, tak nepochybně by nemohl chodit s Jackem Spyrou na jednání, která neměla nic společného s jeho povoláním? (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, prosím o doplnění vaší odpovědi.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já vás chci ujistit, že pokud jde o těch 5 tisíc pracovníků, že si je skutečně také nechám rozebrat, v čem to tedy je, tyto nárůsty, a budeme odpovídajícím způsobem reagovat. Nevidím to ale jako rozumné reagovat těsně v předvolebním období, protože tato otázka by neměla být otázkou předvolebního boje, nějaké snižování počtu pracovníků, protože prostě by nebyla řešena takovým způsobem, jak má být řešena, to je nestranným.

Pokud jde o mého bývalého ředitele sekretariátu, tak skončil tak, jak si v tu chvíli zasloužil, to znamená, udělal chybu - já nevěřím, že on byl nějakým člověkem, který chtěl snad být zkorumpován nebo chtěl korumpovat. Nicméně připomínám, že jsem to byl já, kdo dal podnět k tomu, aby s ním Úřad vlády rozvázal pracovní poměr a předal jsem také, nebo Úřad vlády předal také tu záležitost policii ve formě trestního oznámení na něj a na pana Spyru, druhého tedy člověka, který vedl ty hovory, které já osobně považuji za velmi nevhodné. Máte pravdu. Máte pravdu, že takovíto lidé by neměli mít místo ve státní správě, už vůbec ne na vysokých funkcích. A jenom hlupák se z toho nepoučí. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Další interpelaci má pan poslanec Jiří Pospíšil, jedná se o jmenování nejvyšší státní zástupkyně, a připraví se Ivan Langer. Prosím pana poslance Pospíšila, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové. Přibližně před třemi týdny vláda České republiky odvolala nejvyšší státní zástupkyni paní Marii Benešovou a pověřila výkonem funkce nejvyššího státního zástupce paní Renátu Veseckou. Vláda tak podle mého názoru zvolila velmi nestandardní postup, kdy místo jmenování nového státního zástupce, nového státního zástupce, nejvyššího státního zástupce pouze dočasně pověřila.

Poukazuji na tu skutečnost, že podle mnohých právních expertů je takový postup v rozporu se zákonem o státním zastupitelství. V každém případě se však lze domnívat, že takovéto rozhodnutí výrazně snižuje právní jistotu, která je spojena s postavením funkce nejvyššího státního zástupce a výrazně též snižuje akceschopnost Nejvyššího státního zastupitelství v boji s organizovaným zločinem, s korupcí a ostatními negativními projevy. Mimo jiné též vzniká důvodná obava, že vláda, která takto nejmenovala v zásadě na dobu neurčitou nejvyššího státního zástupce, může na pověřeného nejvyššího státního zástupce vyvíjet politický tlak.

Chci se proto zeptat, pane premiére. Za prvé, proč jste zvolili tento nestandardní postup, který oslabuje důvěru v Nejvyšší státní zastupitelství. Za druhé, proč váš politický soudce pan Jiří Vyvadil pronesl 17. 10. v Právu větu, že u paní Vesecké si není jistý tím, že je upřímná, poctivá a čestná, to znamená, proč jste vybrali kandidáta, u kterého si nejste jisti těmito předpoklady. A za třetí, proč váš politický soudce pan Vyvadil ve stejném článku konstatoval, že tento nežádoucí stav, tento provizorní stav, který nepomáhá v boji proti korupci a organizovanému zločinu, by měl přetrvat až do parlamentních voleb.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo si nyní vezme předseda vlády České republiky Jiří Paroubek. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Dámy a pánové. Já bych chtěl říci, že do pravomoci vlády náleží jmenovat a odvolávat nejvyššího státního zástupce. Toto oprávnění vyplývá ze zákona 283/1993, o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené ustanovení neobsahuje podmínky jmenování a odvolání, pouze stanoví, že rozhodnutí o jmenování i odvolání je podmíněno návrhem ministra spravedlnosti.

V souvislosti s návrhem na odvolání paní Marie Benešové z funkce nejvyšší státní zástupkyně ministr spravedlnosti současně předložil vládě návrh na pověření doktorky Renáty Vesecké, která dosud zastávala funkci krajské státní zástupkyně v Hradci Králové, řízením Nejvyššího státního zastupitelství. I když pověření výkonem funkce nejvyšší státní zástupkyně, respektive pověření řízením Nejvyššího státního zastupitelství není v zákoně o státním zastupitelství výslovně zmíněno, výkladem je třeba dospět k závěru, že vládě toto oprávnění náleží. Jestliže může do uvedené funkce jmenovat, může přijmout i méně závažné rozhodnutí, to je pověřit výkonem uvedené funkce, tedy řízením Nejvyššího státního zastupitelství. Tento postup byl navržen a následně vládou akceptován, když usnesením ze dne 29. září byla doktorka Renáta Vesecká s účinností od 30. září řízením Nejvyššího státního zastupitelství pověřena. Vláda tak má dostatečný časový prostor pro posouzení, zda pověřená státní zástupkyně se při výkonu uvedené funkce osvědčí, nebo zda bude na místě přijmout jiné rozhodnutí. Očekává se, že doktorka Vesecká v horizontu pěti týdnů od svého pověření předloží prostřednictvím ministra spravedlnosti koncepci fungování Nejvyššího státního zastupitelství a soustavy státního zastupitelství.

Z tohoto hlediska já nevidím v celé věci nějaký nestandardní postup, protože si myslím, že toto, pokud takovýto člověk, jako je paní doktorka Vesecká, která projevila určitě kvalifikovanost na svém předchozím místě, no ale přece jenom ta funkce šéfa Nejvyššího státního zastupitelství je o něčem jiném než to, co dělala zatím ve funkci krajské státní zástupkyně, čili je na místě určitá opatrnost. Koneckonců podobný postup, a myslím si, že se osvědčil, jsme zvolili i ve vztahu k policejnímu prezidentovi. Já osobně v osobě doktorky Vesecké spatřují potřebné manažerské a odborné schopnosti při řízení nejvyššího článku státního zastupitelství a usměrňování činnosti celé soustavy úřadů státního zastupitelství. Výsledky její dosavadní práce i schopnosti, které po dobu výkonu řídicí funkce na krajské úrovni prokázala, odůvodnily závěr, že má pro tuto funkci potřebné předpoklady. Ten poslední předpoklad, ten už jsem vlastně naznačil, pro třeba to moje rozhodnutí. A já věřím, že pro většinu členů vlády bude to, zda bude předložena a zda bude předložena kvalitní koncepce fungování Nejvyššího státního zastupitelství a soustavy státního zastupitelství - já se nechci, vážený pane poslanče, pouštět do polemik o tom, co je to politický soudce. Já takovémuto výrazu skutečně nerozumím a nevím také, proč pan náměstek Vyvadil použil některá spojení. Nepamatuji se na ně, myslím slovní spojení, a je to v tuto chvíli pro mě nyní irelevantní věc. Já jsem podal myslím jasné stanovisko své a domnívám se, že takto bude postupovat i celá vláda. (Potlesk poslanců ČSSD.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP