(14.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Prosím pana poslance Pospíšila, aby doplnil své vystoupení.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Budu mít doplňkovou otázku. Kdybych přijal váš výklad, pane premiére, tak podle něj například prezident České republiky, který jmenuje ústavní soudce, by mohl ústavní soudce pouze dočasně pověřovat. Zajímalo by mě, jestli by to platilo podle vašeho právního názoru i v této věci, například při jmenování ústavních soudců, vy jste zmiňoval i jiný případ.

Já to vnímám tak, že bohužel tato vláda nebyla schopna najít kvalifikovaného obecně uznávaného experta, kterého by mohla jmenovat do této funkce. Alespoň tak jsem tomu rozuměl a z tohoto pohledu považuji slova pana dr. Vyvadila o tom, že nemůže o kandidátce říci, že je upřímná, poctivá a čestná, jako slova velmi nebezpečná a slova, která destabilizují Nejvyšší státní zastupitelství.

Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane doktore, při vší úctě k vašim právním znalostem, myslím, že přece jenom trošku porovnáváte knedlíky ne s brambory, ale s jablky, protože funkce ústavního soudce je jaksi poněkud jiným způsobem ustavována než tato funkce, jedna je volená, druhá je jmenovaná. Víte tedy sám, že jsou to trošku jiné příklady.

Musel bych tady zase zopakovat to, co jsem říkal. Ta formulace je myslím přesná a my jsme ji konzultovali s celou řadou ústavních expertů a expertů na legislativu. Když pověření řízením Nejvyššího státního zastupitelství není v zákonu o státní zastupitelství výslovně zmíněno, výkladem je třeba dospět k závěru, že vládě toto opatření náleží. Jestliže může do uvedené funkce jmenovat, může přijmout i méně závažné opatření, tj. pověřit výkonem uvedené funkce, tedy řízením Nejvyššího státního zastupitelství.

Myslím si, vážený pane poslanče, že v krátké době, zejména poté, co bude předána ministrem spravedlnosti do vlády koncepce fungování Nejvyššího státního zastupitelství a soustavy státního zastupitelství, v celé věci budeme mít definitivně jasno a že vaše obavy o eventuálním snižování akceschopnosti Nejvyššího státní zastupitelství budou liché. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Můžeme tedy ukončit tuto interpelaci. A máme tu další. Prosím pana místopředsedu Ivana Langera. Ten přednese svou interpelaci ve věci korupce v České republice. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, doporučuji vám, když budete příště odpovídat na otázky mého kolegy, abyste si předtím přečetl ústavu, neboť ústavní soudce je do své funkce jmenován, nikoliv volen.

Nicméně moje otázka se týká rostoucí míry korupce v České republice.

Mezinárodní organizace Transparency International zveřejnila letošní index vnímání korupce, který každoročně srovnává vnímání korupce ve většině zemí světa. Česká republika se v letošním roce umístila na nelichotivém 47. až 50. místě spolu se Slovenskem, Řeckem a Namibií. Přitom ještě v roce 1996, před deseti lety, Česká republika se držela na poměrně solidním 25. místě. Srovnejme si tedy - před deseti lety 25. místo, letos místo až 50. Alarmující je skutečnost, že zatímco jiné země, které vstoupily do Evropské unie, svoji pozici vylepšují, Česká republika zhoršuje. A to vše navzdory slibům sociální demokracie, navzdory akcím "čisté ruce" a dalším pochybným formám boje proti korupci.

Pane premiére, dovoluji si vás požádat o odpovědi na následující otázky:

1. Souhlasíte, že na základě onoho propadu lze říci, že zatímco sociální demokracie v České republice proti korupci bojuje slovy, ve skutečnosti ji svými konkrétními činy podporuje, a tudíž korupce v České republice bují?

2. Jak hodnotíte případy výběrových řízení D47, stíhačky Gripen, společnosti ČEPRO, Unipetrol, zakázky na Ministerstvu zemědělství, na Policejním prezídiu a kauzu "pět na stole v českých"? Co je spojuje se jmény např. pan Lhotský, Tykač a Krejčíř? A co všechno toto spojuje právě se sociální demokracií?

Řekněte mi, jak hodnotíte vývoj korupce a podíl sociální demokracie na zhoršujícím se postavení České republiky ve světovém žebříčku (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má nyní předseda vlády Jiří Paroubek. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Nejsem samozřejmě ústavovědec, ale myslím, že tu a tam do ústavy se dokáži podívat. Prezident - a vidím tady několik ústavních odborníků - pokud vím, ústavní soudce navrhuje a Senát je schvaluje nebo volí. Takhle nějak bych to tedy asi formuloval.

Pokud jde o korupci, chtěl bych říci otevřeně, že korupci považuji za velice negativní společenský jev a chápu, že je to jev, se kterým mají čeští občané velký problém, a já otevřeně říkám, že je to priorita této vlády.

Chtěl bych říci, že pokud jde o index vnímání korupce, který každoročně od roku 1995 uveřejňuje mezinárodní nevládní organizace pro boj s korupcí Tranparency International, je možné říci zhruba následující. Tento index skutečně vyjadřuje na základě poměrně velmi složitých ukazatelů postoje českého obyvatelstva. Čili není to nějaké exaktní měření, ale je to řekněme vyjádření určitých postojů českého obyvatelstva, vychází se z výsledků mnoha nezávislých průzkumů mínění, prováděných mnoha výzkumnými institucemi. Čili nechci vůbec nic zpochybňovat v té věci, naopak si myslím, že o té věci musíme velmi otevřeně hovořit, a myslím, že nejen hovořit, ale zejména také konat.

K zařazení země do hodnocení je potřeba aspoň tří nezávislých zdrojů dat. Samotná metodika výpočtu indexů se z roku na rok může měnit. Některé země nechtějí nebo nemohou poskytovat vyčerpávající empirické údaje, např. počty zatčení, obvinění či odsouzení. To tedy samo o sobě staví mezinárodní srovnávání poněkud do role těžko srovnatelných čísel. Dlouhodobě se zvyšuje počet hodnocených zemí. V roce 2005 jich bylo již 159, v roce 2004 146. Srovnání s předchozími obdobími je tedy možné, není to však pouze o aktuálním umístění. Vyšší vypovídací hodnotu má bodové ohodnocení, které je pro rok 2005 o jednu desetinu bodu lepší - 4,3 oproti 4,2 v roce 2004. Česká republika se tedy umístila lépe než v předchozím období, byť ten posun není příliš signifikantní.

Pokud jde o zákony, které chceme přijmout v souvislosti se zlepšením prostředí, tak aby bylo méně korupční - protože abych tady hovořil na veřejnosti o tom, že si nemyslím, že existuje korupce v této společnosti, tak to je myslím hloupost - je potřeba prosadit návrh zákona o střetu zájmů, zákon o veřejných zakázkách, zákon o úpadku, zákon o PPP. Chci tady říci, že všechny tyto zákony budu konzultovat před jejich přijetím a vyzvu také vlastní poslanecký klub k tomu, aby ty věci akceptoval. Budu je konzultovat před jejich přijetím v Poslanecké sněmovně ještě s Tranparency International. S jejími představiteli se chci v nejbližší době sejít, chci slyšet jejich konkrétní výhrady a také náměty ke zlepšení stavu, který podle tohoto šetření není uspokojivý a který by mohl být podle mého názoru v krátké době, během dvou tří let, podstatně lepší.

Pokud jde o příval otázek váženého pana místopředsedy, přiznám se, že jsem si je ani nestačil poznamenat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP