(15.00 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Možná bych reagoval opět na pana Doležela, bývalého šéfa mého sekretariátu. Chtěl bych říci, že pokud jde o pana Doležela pět a Spyrovo českých na stole, celou věc jsem předal k prošetření Policii České republiky ihned vlastně po odvysílání pořadu v TV Nova - no ne vlastně ihned po, ale ještě předtím, než byl odvysílán, jak jsem zhlédl tu kazetu.

Pokud jde o pana Krejčíře, tak tento člověk je podobně nevěrohodný jako pan Spyra, trestně stíhaný v České republice, uprchlý z České republiky. Poté, co jej před několika týdny navštívil na Seyschelách pan Pitr, pokud si najdete noviny z té doby, já už jsem předvídavě hovořil o tom, že budeme slyšet nebo budeme vidět reality show v přímém přenosu. Takže to, co je dneska v Mladé frontě, to se dalo očekávat, že se tady něco takového objeví. Myslím si, že toto jsou věci, které soudný člověk nemůže brát vážně.

Samozřejmě, že je potřeba vědět jednu věc. Že pokud jde o - (Upozornění na časový limit.) Dobře, já na to odpovím potom.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo by měl dostat ještě místopředseda Sněmovny Ivan Langer. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane premiére, je hezké, že o korupci říkáte, že to je vaše priorita. Je zvláštní, že současně říkáte, že o ní musíte otevřeně hovořit. Je zajímavé, že chcete lépe bojovat proti korupci. Ale jak vám můžeme věřit? Co jste dělali osm let, co je Česká strana sociálně demokratická ve vládě? Jak je možné, že jediným výsledkem je ten hluboký propad z 25. na zhruba 50. místo ve světovém žebříčku vnímání korupce? Jak je možné, že 76 % občanů uvádí, že se setkalo s korupcí?

Pane premiére, jak je vám možné věřit, když jste za osm let dokázali jedno jediné - že korupce se v České republice stala obecně přijímanou normou? A příklady vašich prapodivných sponzorů, případy vašich straníků, kteří rozhodují o veřejných zakázkách, jsou jen důkazem, že platí, že sociální demokracie slovy proti korupci bojuje, ale ve skutečnosti její vznik a rozšiřování podporuje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní pan premiér má dvě minuty ještě, aby doplnil svou odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já bych opravdu nechtěl odpovídat nějakým znechucujícím způsobem, protože tohle to jsou útoky, které opravdu, pokud to vidí veřejnost, tak si musí před politiky odplivnout.

Já bych tady mohl hovořit o bývalém kladenském primátorovi nebo snad ještě stávajícím senátorovi za ODS. Já to činit nebudu, protože myslím, že to lidé dobře vědí. Já bych chtěl říci, že pokud jde o veřejné zakázky, které existují v tomto státě, tak zcela nepochybně existují na všech úrovních řízení státu. Na všech úrovních státní správy a samosprávy, to znamená na úrovni vlády, na úrovni krajů, na úrovni měst. Není to tedy jenom věcí vlády, protože jedinou úrovní státní správy, kde sociální demokracie je výrazně zastoupena, je vládní úroveň. Ale co kraje? Co obce? Co města?

Já si myslím, že bychom spíše v té věci měli konstruktivně spolupracovat než po sobě házet špínu. (Tleskají poslanci ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Další interpelací je interpelace paní poslankyně Aleny Páralové. Jedná se znovu o úhrady dietních potravin pro fenylketonurii a celiakii, téma, které tu máme poněkolikáté. Prosím paní poslankyni Páralovou, aby přednesla svou interpelaci.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane premiére, dovolte mi citovat z dopisu, z něhož jsem při interpelacích marně citovala již několikrát, když jsem interpelovala ministry a ministryně zdravotnictví.

Cituji: "Jsem matkou tří dětí. Nejmladší dcera má vrozenou metabolickou poruchu fenylketonurii. Pokud bude dcera dodržovat přísnou dietu, vyroste z ní člověk, který bude moci normálně žít a pracovat. Pokud by ale dietu nedodržovala, došlo by u ní k těžkému stupni mentální retardace.

Dietní potraviny jsou skutečně drahé, je prokázáno, že strava pacientů s fenylketonurií je finančně nákladnější o 3420 korun měsíčně. To je údaj je z roku 2004. A v současnosti neexistuje žádná finanční podpora. Do listopadu 2003 fungovala jakási státní dotace ve výši 2500 korun. V praxi to fungovalo tak, že pokud jsme si kupovali například dietní mouku, neplatili jsme 120 korun, nýbrž 49 korun. Naše rodina má příjmy těsně nad hodnotou životního minima, proto nemáme nárok na žádný dietní příspěvek. Jsme opravdu v těžké situaci. Prosím, pomozte nám."

Pane premiére, prosím, pomůžete jim?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme tedy interpelaci a prosím pana premiéra, aby na ni nyní reagoval. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážená paní poslankyně, dámy a pánové poslanci, já bych chtěl říci, že při interpelacích na mou osobu se seznamuji postupně s nejširším spektrem společenských problémů v této zemi. Takže jsem si zjistil, že fenylketonurie je dědičná porucha metabolismu, u které dochází ke hromadění aminokyseliny fenylalaninu v organismu dítěte a bez odpovídající léčby způsobuje jeho těžké somatické a psychické poškození, a to již do několika měsíců po narození. Tato dědičná porucha metabolismu se vyskytuje v poměru 1 : 10 000 živě narozených dětí. Včasná diagnostika v novorozeneckém období spolu s genetickým poradenstvím a prenatální diagnostikou představují nejdokonalejší a nejefektivnější lékařský přístup k dědičným poruchám metabolismu. Vyšetření fenylketonurie v rámci povinného celostátního novorozeneckého screeningu se provádí na čtyřech specializovaných pracovištích. Mohl bych je jmenovat, jsou to pracoviště, která jsou rozmístěna tak, aby měla určitou koncentrickou polohu v rámci celých oblastí státu.

V současné době je v České republice léčeno přibližně 350 pacientů s fenylketonurií. Léčba fenylketonurie spočívá v trvalém podávání diety s nízkým obsahem fenylalaninu. Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou součástí komplexní léčby pacientů s fenylketonurií kromě dalších potřebných léčiv a komplexní rehabilitace pacienta. Úhrada potravin pro zvláštní lékařské účely z prostředků veřejného zdravotního pojištění, která navazovala na jejich hrazení v režimu léčiv, byla vymezena novelou zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čili úprav, které nabyly účinnost k 1. lednu 2004.

Jak jsem si ověřoval ty věci na Ministerstvu zdravotnictví, výrobky určené pacientům s fenylketonurií náležící mezi potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny plně. Jedná se o mléka, kaše a takovéto typy potravin. Jejich dostupnost je zajišťována průběžně Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Ta zajišťuje dostupnost těchto přípravků centrálním nákupem. To znamená, ti, kdo jsou nemocní, respektive jejich rodiče, se obracejí na lékárny. Samozřejmě, jedná se o část těch potravin, ale ty potraviny, tu další část si občané musí hradit sami.

Paní poslankyně, já bych chtěl říci, že pokud je tam nějaký problém, který vyžaduje úpravu platné legislativy, já nechci být škodolibý, naopak chci být velmi konstruktivní, možná že by bylo dobré a určitě někdo z poslanců sociální demokracie bude tak laskav, pokud přijdete s nějakým konstruktivním návrhem, aby byl předkladatelem příslušné novely daného zákona. Myslím, že by to bylo humánní a rozumné opatření.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se paní poslankyně Páralové, jestli ještě bude doplňovat. Ano. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP