(15.10 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Já nemám doplňující otázku. Děkuji. Jenom chci podotknout, že kdyby to bylo možné, určitě bych takový zákon předložila. Je to věcí vyhlášky. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě má slovo pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Jestli mně dáte nějaký stručný podklad jenom k tomu, tak věci budu moci uplatnit ve vztahu k novému ministrovi zdravotnictví.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme ukončit tuto interpelaci. Prosím paní místopředsedkyni Němcovou, která má dnes poslední interpelaci na premiéra ve věci organizovaného zločinu. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Nejprve poznámku, pane premiére. Reaguji na slova, která jste řekl místopředsedovi Sněmovny Ivanu Langerovi. Pravda není špína. To, že když vám říkáme pravdu, neznamená to, že na vás házíme špínu.

Já se vás budu také teď ptát a budu chtít slyšet vaši pravdivou odpověď: Co si myslíte o tom, jakou velkou hrozbou pro demokratický vývoj v naší zemi je propojení organizovaného zločinu s politickou reprezentací a s některými složkami státu, zejména s policií? Mám na mysli dvě věci.

První z nich - Berdychův klan. Z dosavadního šetření je zřejmé, že tito zločinci byli propojeni s Policií České republiky. Minulý týden uvedl David Berdych pro média v pořadu Na vlastní oči, že gangu pomáhali policejní důstojníci a další skupiny. To za prvé.

Za druhé mám na mysli informace z otevřených zdrojů, konkrétně Mladé fronty Dnes, která přináší rozhovor s trestně stíhaným Radovanem Krejčířem. V dnešním vydání vypovídá Radovan Krejčíř o propojení s vládnoucí politickou stranou ČSSD. Já beru tyto dnešní informace s rezervou, protože nevím, jak si je mám ověřit, nemám žádnou jinou možnost, než čerpat z otevřených zdrojů. Přesto je situace velmi vážná a je jisté, že jsme zemí, ve které bují korupce. I o tom mluvil místopředseda Sněmovny Ivan Langer. Vrátím-li se k informacím z dnešního tisku, jednu věc rozhovor s Radovanem Krejčířem objasnil - tedy snadnost jeho útěku z České republiky, snadnost, s jakou obelstil elitní složku policie a v klidu utekl před odůvodněným stíháním na nedostupné ostrovy.

Chci se vás zeptat, jaké konkrétní kroky učiní vláda, aby v uvedených dvou případech napomohla k úplnému vyšetření všech podezření, za druhé, jaké preventivní kroky činí vláda, aby k propojení jak politických špiček, tak policejních špiček s organizovaným zločinem v budoucnu nemohlo docházet, a za třetí, jaké personální kroky vláda dosud vyvodila z obou uvedených skutečností.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra, aby se ještě k této interpelaci ujal slova a reagoval na to, co tady bylo předneseno. Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já se nechci pouštět do filozofických úvah, co je špína, co je pravda, ale chtěl bych říci asi tolik, že politik by taky někdy neměl uvěřit tomu, co sám říká a co považuje za pravdu, a ona je to opravdu špína. Tolik k tomuhle tomu. Je to skutečně velice nepříjemné ovzduší, pohybovat se takovýmhle způsobem v rámci interpelací.

Pokud jde o Berdychův klan, já nejsem znalcem nějakých kriminálních případů, ale pokud mě paměť neklame, tak celá záležitost vznikla, myslím údajná propojení, protože ono je to asi trošku složitější, v době, která nebyla charakteristická, že by vládla sociální demokracie. Možná že mě někdo opraví, ale pokud mě paměť neklame, tak je to tak.

Pokud jde o to, co říkal pan Berdych. Jakou cenu má svědectví zločince? To jsme na tom tak špatně, že musíme strkat před televizní obrazovky usvědčené zločince, lidi, kteří jsou trestně stíháni, nebo dokonce uprchlí? Já nevím.

Pokud jde o pana Krejčíře, podívejte, já jsem to byl, kdo reagoval velmi silně v okamžiku, kdy komando, které bylo v jeho domě a které ho mělo hlídat, tak jednalo velice amatérsky. Stálo to křeslo policejního prezidenta. Myslím, že to nebylo jediné personální opatření, ke kterému tehdy došlo. Policie dostala jasný signál, jak si vztahy do budoucna představuji nastavit. Kdo udělá chybu, prostě půjde. To jsou kroky, které jsme vyvodili v personální oblasti.

Já si myslím, vážená paní místopředsedkyně, a nevidím to po prvé a nevidím to jenom ve vašem vystoupení, při vší úctě, že si uděláte určitou představu předem, bohužel, takto pracují i některé sdělovací prostředky a pak si do toho zasazují volným způsobem fakta. Ale to přece je vzdáleno od pravdy. Takže pokud jde o pana Krejčíře, já jsem přesvědčen, a řeknu otevřeně, že jsem se nikoho z tehdejších vedoucích činitelů sociální demokracie neptal, myslím těch, kteří byli ve vedení v roce 2002, začátkem roku 2002, ať už to byl tehdejší předseda vlády Zeman nebo předseda strany Špidla nebo zmiňovaný tehdy ministr vnitra Gross, protože by to bylo pod moji lidskou úroveň. Já jsem přesvědčen, že to je tak absurdní obvinění, že se divím, že tak renomovaný deník, jako je Mladá fronta Dnes, bez jakéhokoliv ověření tyto věci může pustit na veřejnost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Miroslava Němcová má prostor k doplňujícím otázkám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane premiére, myslím, že jste se spletl v roli: otázky tady kladu já, nikoliv vy. Přesto jste mi otázku položil, a tedy takovou, jakou cenu mají slova zločince. Já jsem řekla ve své interpelaci, že je beru s velmi velkou rezervou, ale mají pro mne, když se mě ptáte, stejnou cenu jako slova reprezentanta politické strany, která je personálně propojena s organizovaným zločinem, strany, která se podílí na rostoucí korupci v české zemi, a strany, která se zdráhá odpovědět ústy svého předsedy na otázky, které jí zde v této Sněmovně kladu. (Bouchání do lavic ze strany poslanců sociální demokracie.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážená paní místopředsedkyně, já myslím, že nebudu reagovat stejným způsobem, protože jak už jsem to dnes jednou řekl, toto je přesně ten důvod, proč naši občané si před českou politikou odplivávají. To je tak něco znechucujícího, takováto nevěcná argumentace bez jakýchkoli důkazů. Já si myslím, že je dobře, aby vaší straně tohle ještě dlouho vydrželo, alespoň do voleb, protože si myslím, že občané budou dávat přednost těm, kdo mluví normálním jazykem, bez urážení, bez negativních emocí. Já bych byl rád, kdyby takovýmto způsobem jsme mohli vést normální dialog mezi koalicí a opozicí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: V této chvíli děkuji panu premiérovi a končím interpelace na premiéra, což je první část našich interpelací.

Můžeme pokročit ke druhé části, to jsou interpelace na členy vlády. Mezi nimi první je interpelace na ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, kterou by měla přednést paní poslankyně Alena Páralová. Je to interpelace ve věci zákona o ucelené rehabilitaci. Prosím paní poslankyni Páralovou, pan ministr Škromach je přítomen. Můžeme zahájit první interpelaci. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP