(15.30 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme otázky. Prosím pana ministra, aby se vyjádřil.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane poslanče, rád vám to vysvětlím a možná i trochu uvedu na pravou míru to, co jsem zde použil. Použil jsem to u příležitosti projednávání novely zákona o telekomunikacích, kde se hodně diskutuje o odposleších i o tom, zda v naší republice není zneužíváno tohoto úkonu a jaké množství odposlechů, těchto úkonů, se u nás za rok provede. Chtěl jsem jen dokladovat, že množství deset či jedenáct tisíc, které se uvádí ročně, není počet osob nebo subjektů, které jsou odposlouchávány, ale že je to pouze počet čísel nebo IMEI, jak říkáte. Výsledné číslo subjektů je daleko nižší.

V této souvislosti jsem řekl, že v kauze Lubina bylo použito 18 úkonů, což je pravda. Trvalo to 14 dní - to je také pravda. Samozřejmě jsem nechtěl a nemohu ani dnes říci, zda tyto úkony byly použity přímo na osobu Lubina nebo na někoho jiného. Osob tam bylo určité množství, ale nebylo to 18, bylo to malé číslo, ale byly to osoby, které mohly policii přivést k tomu, kde se Lubina vyskytuje. Skutečně to trvalo 14 dnů, bylo tam 18 úkonů. Během 14 dnů se policii začínal uzavírat kruh, kde se asi Lubina vyskytuje. Osoby, které byly poslouchány, měnily SIM karty, chovaly se konspirativně, proto to muselo být neustále měněno. Protože vidíte do této problematiky, víte, že to není ani z toho hlediska administrativního jednoduchá záležitost, protože policista musí napsat žádost přes státního zástupce, přes soudce, který to potom povolí nebo přikáže. Je to úkon administrativní navíc, který je samozřejmě ve vyšetřování brzdou, ale takový je zákon, tak se to udělat musí a tak se to také děje.

Znovu zde říkám - šlo o 18 úkonů, které byly v této kauze použity, po dobu 14 dnů. Následně po zadržení Lubiny byly tyto úkony ukončeny. To, na koho byly tyto úkony použity, protože je to součástí trestního řízení, zde bohužel sdělit nemohu. Pokud z toho vyplynulo, že to bylo pouze na jeho osobu, to samozřejmě beru zpět. Tak jsem to ani nemyslel. Myslel jsem to na případ Lubina, nikoliv na tu osobu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Bílého, aby se vyjádřil, jak ho uspokojila tato reakce.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vcelku asi ano. Ale já jsem vycházel z té věty - vy jste se určitě podle mě špatně vyjádřil. Tak to mohl vnímat i každý občan. Vy jste zde uváděl - bylo použito 18 odposlechů a trvalo to 14 dnů. Z toho já měl právě ty obavy, jestliže vy, jako policie tedy ví a odposlouchává dotyčného Lubinu, takže už pak není problém přesně podle toho IMEI zjistit, kde se nachází. Proto jsem měl ty obavy. Vy jste tedy vysvětlil, že jste nevěděli, kde je, a odposlouchali jste, abyste získali informace, kde je. Pak si myslím, že je to v pořádku. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Chcete ještě, pane ministře?

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Já to ještě trochu poodhalím. Pokud by měl pan Lubina u sebe telefon, kterým by skutečně obvolával své známé, tak by to bylo, v tom vám dávám za pravdu, velmi jednoduché a policie by ho dopadla možná během několika hodin. Ale říkám, byl to složitý případ, a proto bylo zapotřebí udělat těchto 18 úkonů. Bylo to tak, jak to popisuji. Netýká se to přímo jedné osoby, která by takovýmto způsobem na sebe upozornila, a skutečně lokalizovat pomocí IMEI telefon těžké není. To asi všichni víme.

Při té příležitosti bych chtěl říci, že v dnešních nočních hodinách byl zadržen další podezřelý, který se pravděpodobně dopustil těch tří vražd - jedna byla na okrese Brno-venkov, druhá na Kladensku. Jedná se skutečně o jednoho pachatele, který zavraždil, doslova usmrtil jakoby bez motivu tři osoby. V této chvíli patří velké poděkování policii za to, že tak rychle a kvalitně pracovala. I veřejnost může být upokojena, že z tohoto místa nebude hrozit žádné nebezpečí. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ukončíme tuto interpelaci. Můžeme pokročit k další a to je interpelace pana poslance Karla Černého, který se chce obrátit na ministra Pavla Němce ve věci nepotrestaných nacistických vrahů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane ministře, počátkem roku 1990 vláda tehdejšího Československa zrušila ve vší tichosti někdejší československou vládní komisi pro stíhání nacistických válečných zločinců. Ze zápisů této komise však vyplývá, že v letech 1965 až 1989 zpracovala 180 případů proti 700 lidem, kteří u nás v době okupace vraždili. Po rozbití této komise měla v její činnosti pokračovat generální prokuratura. Ta však po dvou letech skončila svou existenci, aniž by se alespoň v jednom případě zabývala nacistickými zločiny.

Teprve v posledních letech na základě předložených materiálů televizního reportéra Stanislava Motla projevila naše země aktivitu ve vztahu k někdejšímu terezínskému dozorci Antonu Mallothovi a zástupci velitele protipartizánské jednotky Edelweiss Ladislavu Nižňanskému. V srpnu letošního roku začala česká justice prošetřovat některé případy dosud žijících nacistických válečných zločinců, kteří své zločiny páchali na našem území.

Kapitál SS Walter Hauk má podíl na vypálení vesnice Leskovice na Pelhřimovsku. Dne 7. května 1945 bylo zavražděno téměř třicet lidí. Nejmladší oběti bylo 13 let. Rudolf Malik se 7. května 1945 podílel na obvinění a zavraždění šesti desítek občanů Velkého Meziříčí. Hildegarda Mendeová patřila společně se svým manželem k nejzrůdnějším dozorcům v Malé pevnosti Terezín. Je obviněna z mučení a mlácení vězeňkyň a také z toho, že na následky jednoho jejího úderu do hlavy jedna vězeňkyně zemřela. Vyšetřování iniciovala státní zastupitelství v Brně, v Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem.

Vážený pane ministře, postavení těchto nacistických vrahů před soud by bylo alespoň částečnou satisfakcí českým obětem a jejich příbuzným. Nebylo by vhodné pro urychlení vyšetřování, aby byl při Nejvyšším státním zastupitelství zřízen speciální tým, který by celou činnost urychlil?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Pavla Němce, aby reagoval a odpověděl na tuto interpelaci.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, dámy a pánové, dovolte, abych odpověděl na podnět pana poslance Černého, k těm několika případům, které zmínil. Já zde mám informace ke třem otázkám, a to k případu Waltera Hauka, který se týká vypálení a vyvraždění Leskovic na Pelhřimovsku. Tento případ je v agendě Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích. Podle informací Vrchního státního zastupitelství z dnešního dne se koná v této věci šetření podle § 158/1 trestního řádu, které vykonává policejní orgán správy Jihočeského kraje. V této věci je shromažďována podkladová dokumentace včetně archivních materiálů. Dne 1. 9. 2005 požádal policejní komisař prostřednictvím Interpolu Praha o prověrku osoby podezřelého, aby byl vypátrán jeho pobyt a mohlo být provedeno ustanovení této osoby.

****
Přihlásit/registrovat se do ISP