(12.40 hodin)
(pokračuje Páralová)

Tito lidé jsou odsouzení k tomu, zůstávat doma, protože průkazka jim umožňuje pohybovat se zdarma v dopravních prostředcích a oni nemají příliš vysoké příjmy. Mají problémy, když nastoupí děti do školy apod. Úřednice jim lakonicky oznámí, že v současné době vyřizuje agendu z února. Neumím si představit, že takto složitá agenda v tak krátké době bude Českou správou sociálního zabezpečení zvládnuta.

Takže zopakuji ještě jednou výhrady:

Za prvé. Návrhu vytýkám zbytečné finanční náklady na změnu systému, přičemž systém v současné době funguje a v tomto státě jsou jiné systémy, které nefungují, a bylo by třeba je napravit.
Za druhé. Zákon zvyšuje sankce.
Za třetí. Zvyšuje povinnosti zaměstnavatelů.
Za čtvrté. Ukládá další povinnosti malým organizacím.
Za páté. Z hlediska bezpečnosti práce je malá motivace k prevenci úrazů.
Za šesté. Zvýšená administrativní náročnost.
Za sedmé se domnívám, že Česká správa sociálního zabezpečení nestihne do doby navržené účinnosti agendu převzít tak, aby byla funkční.

Proto dávám návrh na zamítnutí tisku 1156 a tisku 1157.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní kolegyni za její vystoupení. Ptám se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím.

Slovo má pan ministr, poté pan zpravodaj.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych jenom krátce reagoval na to, co tady uvedla paní poslankyně Páralová.

Pokud jde o tu otázku, zda ten přechod bude stát nějaké finanční prostředky, tak samozřejmě bude. Ale to není otázka rozhodnutí, zda je možné zachovat stávající stav. Ten zachovat nelze. To si myslím, že paní poslankyně nedostatečně zhodnotila, že tady prostě byla možnost řešení dvěma způsoby. A podle našeho finančního vyhodnocení je pro veřejné finance levnější než to druhé řešení, o kterém jsem hovořil, to znamená otevřít tento trh a v podstatě převzít na stát závazky, které v tom systému jsou.

Pokud jde o otázku legisvakance, to je věc diskuse a jednoznačně i rychlosti průběhu přípravy tohoto zákona projednání v Parlamentu. Pokud bude zákon schválen v poměrně krátkých lhůtách, pak samozřejmě je ten termín reálný. Myslím si, že by bylo dobré, abychom se pak ve druhém čtení dohodli na tom, že bude stanoveno ne směrem k času, ale k určitému období, které by mělo proběhnout mezi schválením a účinností toho zákona. Tady si myslím, že je prostor otevřen, protože samozřejmě chceme, aby ten systém fungoval co nejlépe.

Pokud jde o otázku vyřizování, tzv. papírování, tak chci jenom zdůraznit, že Ministerstvo práce a všechny jeho složky včetně České správy dneska už fungují na elektronický podpis a je možné naprostou většinu formulářů vyřizovat elektronickým způsobem. Asi bych se příliš chválil, kdybych uváděl miliony vyřízených žádostí právě tímto způsobem. Takže je možné je vyřizovat i z domova a není potřeba docházet na úřad.

Pokud jde možná ještě o otázku sankcí, to je často vzpomínaná záležitost. Já chci jenom uvést, že samozřejmě sankce jsou vždycky používány přiměřeně možnostem a velikosti toho sankcionovaného subjektu. Jenom bych připomenul poslední sankci, myslím, že jednomu velkému řetězci - za nedodržování hygienických předpisů milion korun, což při jeho velikosti byla docela srandovní částka, protože určitě takovýto řetězec tuto částku nepocítí. Takže důvod vyšších sazeb je právě směrem k těm velkým firmám, protože ta možnost postižitelnosti je tam potom malá.

Já věřím tomu, že ve druhém čtení najdeme společnou řeč na konkrétních věcech, které bychom mohli ještě doladit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji. Chci konstatovat, že v otevřené spojené obecné rozpravě zazněl pouze jeden diskusní příspěvek - paní kolegyně Páralové. Zmiňuji, že v řadě upozornění k různým proporcím jsem tyto věci zmiňoval i ve své zpravodajské zprávě a myslím si, že na půdě výboru pro sociální politiku a zdravotnictví můžeme nad těmito parametry vést diskusi a přizvat si k ní i odborníky. Pro mě je cenné především to, že se systém vrací do sociálního pojištění, tak jak historicky vznikl, tak jak je zvykem i v řadě okolních států.

Co se týká návrhu, byl zde předložen návrh na zamítnutí jak sněmovního tisku 1156, tak i sněmovního tisku 1157.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji.

Dříve než přikročíme k hlasování, sděluji, že pan kolega Doktor má náhradní kartu číslo 19 a pan kolega Martínek náhradní kartu číslo 35.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí, a to nejprve bodu 31, což je sněmovní tisk 1156.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 294. Ptám se, kdo je pro předložený tisk zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 138 pro návrh 38, proti 65.

 

Abychom si zjednodušili postup a ušetřili jedno hlasování, navrhuji teď hlasovat o zamítnutí bodu číslo 32. Pokud toto neprojde, tak jedním hlasováním rozhodnout o přikázání obou dvou tisků jednomu výboru. Děkuji vám, že souhlasíte se mnou.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí bodu číslo 32.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 295. Kdo je pro, předložený tisk zamítnout? Kdo je proti?

Ze 139 přítomných pro návrh 36, proti 59. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy na základě mnou avizovaného postupu rozhodneme o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat oba předložené návrhy k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že není žádný jiný návrh, navrhuji jedním hlasováním rozhodnout o přikázání obou těchto tisků.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 296. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 138 přítomných pro návrh 126, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat, a tím končím první čtení obou těchto návrhů zákonů s tím, že byly přikázány k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Pan ministr Škromach nám dozajista všem chce poděkovat.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Ano, pane předsedající, chtěl bych poděkovat za velmi obsáhlou diskusi, kvalifikovanou v mnoha případech, a věřím, že bude pokračovat.

Chtěl bych tady využít malé inzerce, protože od 13 hodin ve Sněmovní 1 ve 205 bude seminář k zákoníku práce. Čili diskutéři, kteří tady neměli možnost rozvinout dostatečně své řečnické schopnosti, jsou zváni na toto setkání, na seminář, kde bychom mohli pokračovat ve včerejší diskusi k zákoníku práce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP