(18.50 hodin)
(pokračuje Mallotová)

Mezi řadou nepřijatelných částí smlouvy je i zcela nedostatečná ochrana osobních údajů našich občanů. V článku 25 odst. 2 písmeno a) se říká: "Údaje, které byly předány za účelem odvracení nebezpečí pro veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo za účelem předcházení, objasňování a vyšetřování trestné činnosti, smějí být zpracovávány bez souhlasu předávajícího orgánu za účelem předcházení, objasňování a vyšetřování trestných činů… atd." A jak z textu dále vyplývá, příjemce osobních údajů není vázán žádnou lhůtou k jejich likvidaci.

Tato smlouva výrazně překračuje rámec již dojednaných obdobných smluv s Německem a Slovenskem. Polsko se k uzavření obdobné smlouvy s námi zatím neodhodlalo a předjednaná smlouva má vstoupit v platnost až po plném zapojení obou států do schengenského prostoru.

Navrhuji proto, aby byl tisk 1085 zamítnut již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme návrh na zamítnutí. Ptám se, kdo další. Pan poslanec Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, tato smlouva umožňuje smluvním stranám pohybovat se - bezpečnostním složkám - na území druhého státu. Myslím, že je to velmi citlivá záležitost, proto pokud by neprošel návrh na zamítnutí, doporučuji přidělit tento sněmovní tisk výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Ještě něco? Pokud ne… Ještě pan poslanec Schwippel.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se velice stručně vyjádřil na podporu návrhu, který zde přednesla paní poslankyně Mallotová. Rád bych jenom upozornil na jednu věc, a sice v důvodové zprávě se argumentuje zčásti také tím, že obě strany jsou nebo budou v budoucnosti členy schengenského prostoru. Chtěl bych říci, že před dvěma body jsme projednávali podobnou úmluvu se Švýcarskou konfederací, která je podstatně střízlivější, jde podstatně méně daleko, a jak víte, tak Švýcarsko v červnu letošního roku v referendu schválilo také svůj přístup k Schengenské úmluvě. Tedy skutečnost, že dva státy jsou nebo v budoucnosti budou členem stejného schengenského prostoru, není důvodem k přijímání takto rozsáhlých závazků.

Samozřejmě je možné argumentovat obdobnou úmluvou s Německem. Chtěl bych zdůraznit, že úmluva navržená s Rakouskem jde podstatně dále, obsahuje mnohem rozsáhlejší závazky, tak jak o nich zde hovořila paní poslankyně Mallotová, ať už se to týká např. letadel, ať už se to týká možnosti přeshraničního sledování, kde je to podstatně rozšířeno, a já jsem přesvědčen, že se to dotýká bezprostředně svrchovanosti každého státu, a proto se připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, kdo další se hlásí. Pokud nikdo, rozpravu končím.

Já vás potom odhlásím, ale teď ještě, jestli nechce reagovat pan ministr. Tak ještě pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Dámy a pánové, budu se obracet zde napravo, tam zaznělo nejvíce připomínek. Já jsem podepsal tuto smlouvu s rakouskou ministryní vnitra a bylo to provázeno docela oboustranným nadšením, že jsme byli schopni takovou smlouvu vůbec sestavit, a vyjadřovaly se k tomu policejní sbory obou zemí a ty policejní sbory obou zemí to přivítaly. Chápu určité obavy, ale z té situace, která na hranicích byla kdysi, kdy jsme si navzájem posílali uprchlíky z jedné strany na druhou, abychom to nemuseli řešit, a dělali jsme to my a dělali to i rakouští pohraničníci, to považuji za velký posun, že jsme schopni společně s rakouskou stranou a s rakouskými bezpečnostními orgány řešit různé situace a ty situace skutečně vyžadují okamžité řešení. Není možné se domlouvat dopředu, že někam pojedeme nebo že budeme někoho pronásledovat, protože tam rozhodují sekundy. O tom ta smlouva je, že se budeme navzájem respektovat, a samozřejmě je to spojeno s informovaností. Když naši policisté přejedou rakouskou hranici, ať už v civilu anebo mohou přejíždět i v uniformách, ve vozech, které jsou barevně označeny, tak samozřejmě to budou hlásit - jedeme, pronásledujeme toho a toho pachatele, protože - a teď uvedou ten důvod. Ale o tom to je, vzájemná důvěra a schopnost reagovat rychle a schopnost společně bojovat proti zločinu a proti kriminalitě.

Takže obavy, které zde zaznívají, se mi zdají trochu malé a spíš podporují takovou tu naši snahu se více uzavřít a nespolupracovat s ostatními. Samozřejmě se Švýcarskem máme jinou smlouvu, protože nemáme společnou hranici.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl pan ministr. Ptám se zpravodaje, jestli ještě něco má.

 

Poslanec Břetislav Petr: K uvedené smlouvě mezi Českou republikou a Rakouskou republikou vystoupili tři poslanci - paní Mallotová, pan kolega Bílý a pan Schwippel. Z úst paní Mallotové a kolegy Schwippela zazněl návrh na zamítnutí této smlouvy v prvém čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, budeme hlasovat. Všechny vás svolávám a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí této smlouvy. Prosím, abyste se všichni dostavili na místa. Byl tady návrh na odhlášení, všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili. Tedy všichni jste znovu přihlášeni a hlasujeme návrh na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Výkřiky ze sálu: Není kvorum!)

Omlouvám se, toto hlasování je zmatečné. Odhlašuji vás všechny. Všechny jsem vás odhlásil. (Hlasy ze sálu: Nejde to!) Snažím se, ale nejde to. Takže teď vás odhlašuji a prosím, znovu se přihlaste a budeme hlasovat o návrhu. (Opět námitky v sále.) Zvoním. Pokud nás nebude více, budu muset ukončit, zdá se, jednání Sněmovny, protože více z toho nedostaneme, kolegové. (Pobavení.)

Takže mi dovolte, abych aspoň přečetl body, kterými zítra začneme. Začneme vráceným návrhem pana Václava Klause, prezidenta - to je ten zemědělský zákon, bod 233. Pak bychom šli na třetí čtení, bod 231 a 73, a pak bychom pokračovali druhými čteními, bod 22 a 94. Ve 13.15 máme pevně zařazený bod 84. Tento přerušený dnešní bod bychom mohli ráno zařadit jako první a dojet to. Ještě jednou to přečtu: 233, 231, 73, 22, 94 a ve 13.15 máme prvně zařazený bod 84.

Připomínám, že jsme říkali, že by Sněmovna zítra jednala do 14. hodiny, přes poledne, přes oběd do 14. hodiny. Přeji vám příjemný večer a končím dnešní jednací den.

 

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP