(18.30 hodin)
(pokračuje Janeček)

A my místo toho, abychom žádali vynucování zákonů, abychom donutili policii, aby konala, a pokud konat nemůže, abychom jí dali právní nástroj, aby konat mohla, strčíme hlavu do písku a řekneme, nechť je to věcí běžnou.

Mě trochu uráží, když si přečtu v novinách, že zahraniční manažeři se sjíždějí do Prahy do veřejných domů. Udává se, kolik stojí ta a ta noc, děti si to čtou ve školách a povídají si o tom, co že se z té Prahy stává. To skutečně chceme mít z Prahy jeden velký veřejný evropský dům? Pevně věřím, že to není cíl této vlády.

Byl bych velmi rád, kdybychom se vrátili do obyčejné logické úvahy, návrh této smlouvy zamítli a skutečně podpořili orgány činné v trestním řízení v tom, aby konaly. Protože nepořádků se nezbavíme tím, že zavřeme oči, ale tím, že uděláme pořádek. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se hlásí pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, navázal bych na předřečníka, protože je možné, aby z naší republiky byl veřejný dům, ale nemusíme ho kvůli tomu ještě zoficiálňovat.

Hovoří se zde hodně o prostituci, ale zapomíná se na to, že smlouva je také o potlačování a zrušení obchodu s lidmi. Myslím, že žádný civilizovaný člen tohoto slovutného sboru nemůže hlasovat pro to, aby se uvolnilo obchodování s lidmi. To snad není možné.

Já jsem samozřejmě pro zamítnutí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Lobkowicz.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Rád bych položil otázku. Pokud se bude moci obchodovat s lidmi, kolik to bude stát? Budou na to tarify? Jaká bude např. DPH? Je to všechno už známo, nebo to bude jen smluvní cena? Jak to bude?

Jinak přirozeně každý z nás by asi potřeboval nějakého otroka. Bylo by to hezké, ale myslím si, že si to dnes nemůžeme dovolit. To nechceme.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To jsou všechny přihlášky. Rozpravu bych ukončil a požádám pana ministra, který se nyní určitě vyjádří ve svém slově k tomu, co zde zaznělo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vím, že je to pro některé z vás vděčné téma. Také jsem očekával, že to udělá velkou diskusi. Nicméně bych byl rád, kdybychom tuto diskusi mohli posunout na dobu, kdy bude projednáván návrh zákona o regulaci prostituce. Vypovězení této úmluvy je pouze nutná součást toho, abychom vůbec zákon mohli přijmout, nebo aspoň uvažovat o přijetí zákona. Proto ho předkládám v mírném časovém předstihu, protože pokud se dnes rozhodnete, že nebudete souhlasit s vypovězením této úmluvy, nemá cenu zákon předkládat.

Několik málo poznámek k tomu, co zde zaznělo. Jev, který společnosti vadí, který kolem sebe vidíme zvláště v pohraničí. To skutečně vadí, a velmi silně. Měl jsem setkání se starosty trojkových obcí. Tam už jsme společně řešili tento problém. Všichni se vyjádřili pro to, že chtějí tento jev nějakým způsobem regulovat.

Zde bych navázal na to, co zde zaznělo od pana poslance Janečka, že to chceme legalizovat. Není tomu tak. To není zákon o legalizaci prostituce, ale o jeho regulaci, o regulaci tohoto jevu. Mnoho států se s tím potýkalo, potýká a nikdo to nedokázal vymýtit. Hledají se různé formy. Možná znáte švédský způsob - je postihován zákazník. Po rozhovoru s ministrem spravedlnosti Švédska jsem zjistil, že je to naprosto neúčinné, naopak to ještě vyvolává okamžiky nebo skutky, kde dochází k většímu násilí, k větší organizaci tohoto jevu, dochází k nucení k prostituci apod. Nebo dochází k tomu, že Švédové vyjíždějí do okolních států a provozují tuto prostituci mimo své území. I toto je neúčinné.

Vládním návrhem si neděláme patent na to, že tento jev vymýtíme, ale že ho snížíme. Podle mého soudu toto je aspoň nějaké řešení. Kritika, kterou zde slyším, je pouze kritika nějakého pokusu o řešení, ale nikdo nenabízí jinou cestou. Pokud mi někdo nabídne nějakou lepší cestu, rád ji přijmu, protože mi to není také nějakým způsobem příjemné, ale skutečně jiná cesta zatím není.

Ještě k pohledu, že náš právní řád může postihovat tento jev. Velmi těžko, protože v našem právním řádu prostituce vůbec není jako pojem zmíněna a definována. Takže těžko proti tomu bojovat. Já vám to říkám proto, že chci, abyste vnímali, že se vláda pokouší řešit tento jev a pokouší se řešit to tímto způsobem.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil ještě ministr Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Pane předsedo, kolegyně a kolegové, budu mimořádně stručný. Pouze odpovím na otázku, kterou položil pan ministr vnitra - jestli nabízíme řešení. Ano - aplikovat tuto smlouvu. Tato smlouva má vyšší sílu než zákon, to znamená, že podle této smlouvy má každý policista v ruce docela silný klacek. Nechť konají všichni, co mají konat. To je všechno. To řešení už tu je. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě bych požádal zpravodaje Karla Šplíchala, aby všechno shrnul.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Kolegyně a kolegové, v diskusi vystoupilo šest našich kolegů a především z nich nejzajímavější je návrh na zamítnutí kolegy Jiřího Karase.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme muset o něm hlasovat. Prosím všechny, kdo jsou v dosahu. Mám zde návrh na odhlášení, takže vás odhlašuji a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Karase, a to byl návrh zamítnout tento vládní návrh v prvním čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 321 z přítomných 90 poslanců pro zamítnutí hlasovalo 64, proti 21. Návrh na zamítnutí byl přijat. (Potlesk.)

 

O slovo se hlásí ministr Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Nikoli k obsahu, ale mám pocit, že tady hrozí nebezpečí osmačtyřicátého roku, ale v jiné konstelaci. (Smích v sále.) Lidovci hlasují s komunisty. Prosil bych, aby to média zaznamenala. Dokonce k tomu přispěli i někteří členové ODS. Myslím, že je důležité, aby bylo v tuto chvíli úplně jasné, že KDU-ČSL hlasovala společně s komunisty. Hrozí zde nebezpečí vzniku černorudé koalice. (Potlesk a smích v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nemohu bohužel dát nikomu slovo, není žádná rozprava. Dokud máme síly, chci, abychom se věnovali programu, který máme řádně schválen. Tím je pouze bod 165.

Ovšem o slovo se hlásí pan poslanec Kováčik, který se chce také vyjádřit k únorovým událostem. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP