Předpis 301/1995 Sb.

Citace301/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka81 (27. 12. 1995)
Účinnostod 1. 1. 1996
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1821 Novela zákona o provozování rozhlas. a televiz. vysílání
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 81 pod číslem 301/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
468/1991novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
483/1991novelizujeZákon České národní rady o České televizi 
484/1991novelizujeZákon České národní rady o Českém rozhlasu 
103/1992novelizujeZákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 


ISP (příhlásit)