Předpis 112/1998 Sb.

Citace112/1998 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka39 (29. 5. 1998)
Účinnostod 1. 7. 1998, zrušeno dnem 1. 7. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
226 Návrh novely zákona o přestupcích
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 112/1998 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
Derogace pasivní
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku1
250/2016rušíZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2


ISP (příhlásit)