Předpis 135/2014 Sb.

Citace135/2014 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
Částka58 (22. 7. 2014)
Účinnostod 22. 7. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
108 Vl.n.z.o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 135/2014 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
21/1992novelizujeZákon o bankách 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 


ISP (příhlásit)