Předpis 114/2003 Sb.

Citace114/2003 Sb.
NázevZákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
Částka46 (25. 4. 2003)
Účinnostod 25. 4. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
197 Vládní návrh zákona o provádění referenda
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 114/2003 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu 
309/1999novelizujeZákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
Derogace pasivní
222/2016novelizujeZákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)1
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
65/1965??Zákoník práce 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
1/1993??Ústava České republiky 
40/1993??Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
293/1993??Zákon o výkonu vazby 
247/1995??Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
169/1999??Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
309/1999??Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
309/1999??Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
328/1999??Zákon o občanských průkazech 
329/1999??Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
130/2000??Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
491/2001??Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
314/2002??Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 
515/2002??Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
Vztahováno k
115/2003??Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) 
116/2003??Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii 
206/2003??Oznámení prezidenta republiky o vyhlášení výsledků referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii konaného ve dnech 13. června 2003 a 14. června 2003 
222/2016??Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) 
222/2016??Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) 
276/2023??Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů 


ISP (příhlásit)