Stenografický zápis 28. schůze, 18. října 2000


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


13. Vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 666/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Václav Frank
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Zdeněk Škromach


18. Vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků /sněmovní tisk 701/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Stanislav Volák
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vojtěch Filip


22. Návrh poslanců Václava Krásy a Milana Zuny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Krása


23. Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Václav Exner
Poslanec František Pejřil
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Brtnický
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Jiří Brtnický
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip


24. Návrh poslanců Petry Buzkové, Marka Bendy, Jaromíra Talíře, Václava Krásy a Vojtěcha Filipa na vydání zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vojtěch Filip


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 652/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Vymětal


30. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Petry Buzkové, Vladimíra Mlynáře a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o uvedení jaderné elektrárny Temelín do provozu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 667/ - prvé čtení

Poslanec Vladimír Mlynář


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 651/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena ve 12.13 minut.)
(Jednání pokračovalo ve 13.47 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.12 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 709/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek


33. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení

Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Svatomír Recman


35. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Stanislav Křeček


36. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Poslanec Vladimír Cisár
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Radim Turek
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Lucie Talmanová


38. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Yvona Jungová
Poslanec Karel Vymětal
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Karel Vymětal


39. Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - prvé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec František Ondruš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vojtěch Filip


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - prvé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Vymětal
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko


41. Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - prvé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Petr Nečas
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 739/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu: 1. Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (Central European Air Traffic Services - CEATS) a 2. Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS), podepsané v Bruselu dne 24. září 1997 /sněmovní tisk 623/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP František Brožík


49. Vládní návrh na přístup České republiky k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu /sněmovní tisk 637/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Vojtěch Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Václav Exner


34. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


51. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o výkonu práv dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 25. ledna 1996 /sněmovní tisk 640/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Vlasta Štěpová


52. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku dne 15. října 1975 /sněmovní tisk 641/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Vojtěch Filip


53. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům, sjednaná v Haagu dne 25. října 1980 /sněmovní tisk 642/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Vlach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze skončila v 19:00 hod.)


Přihlásit/registrovat se do ISP