(17.10 hodin)

Poslanec Dalibor Matulka: Paní předsedající, dovolil bych si zneužít postavení zpravodaje. Poprosím pana ministra vnitra, aby znovu otevřel rozpravu. Tím bychom předešli sporům.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jenomže já si nejsem v tuto chvíli jista, jestli pan ministr vnitra v tuto chvíli rozpravu otevře. On je sice ministrem, ale současně je navrhovatelem, který může mluvit po uzavření rozpravy. Přeje-li si pan ministr vnitra, aby rozprava byla otevřena, myslím, že by bylo čistší, aby to udělal někdo jiný z členů vlády.

Pan poslanec Filip si přeje hovořit.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, omlouvám se vám i celé sněmovně. Skutečně jsem na začátku řekl, že to chci před ukončením rozpravy, ale v rámci svého vystoupení jsem řekl jednou i po ukončení rozpravy. Ono na tom opravdu v obecné rozpravě po prvním čtení nezáleží, protože ty všechny věci se budou odehrávat ve druhém čtení trestního řádu nebo tohoto speciálního zákona. Je to upřímně jedno. Nemám nic proti tomu, pokud bude tento bod přerušen po ukončení obecné rozpravy v prvním čtení, a můžeme v něm normálně pokračovat později. Takže na tom netrvám.

Myslím si, že pan ministr samozřejmě bude stát o to, aby to bylo logické. Správné by bylo - a to jsem mínil na začátku svého vystoupení - aby to bylo přerušeno ještě před ukončením rozpravy v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Je sice hezké, že pan kolega Filip říká, že mu na tom tak nezáleží, ale mně by to potom způsobilo problémy. Pak by musel být tento bod, kdyby došlo k ukončení prvního čtení, projednáván až vlastně v druhém čtení. Druhé čtení tohoto návrhu zákona souběžně s prvním čtením novely trestního řádu by bylo špatné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, domnívám se, že nemáte pravdu. Pokud by byl tento bod přerušen i po uzavření rozpravy a nehlasovalo se o přikázání výborům ani o prodloužení lhůty, není ukončeno projednávání tohoto bodu v prvním čtení.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dobrá. Můžeme tedy hlasovat. Můj problém to není, je to problém navrhovatele. Můžeme hlasovat v pořadí, jak jsem uvedl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Filipa na přerušení projednávání tohoto návrhu zákona. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Budeme tedy rozhodovat o návrhu pana poslance Filipa v hlasování pořadové číslo 96, které zahajuji. Kdo souhlasí s návrhem na přerušení tohoto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 96 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj ze 158 přítomných vyslovilo 26 a 122 bylo proti.

 

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Pan poslanec Ondruš navrhl projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Slovo má pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, je to typicky lidskoprávní norma. Navrhuji petiční výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Filip navrhuje ještě petiční výbor.

 

O těchto návrzích zahajuji hlasování pořadové číslo 97. Kdo je pro přikázání ústavně právnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 97 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 147 a 7 bylo proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 98. Kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro obranu a bezpečnost? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 98 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 110 a 35 bylo proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 99. Kdo je pro, abychom tento návrh přikázali petičnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 99 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 80 a 65 bylo proti.

 

Pane poslanče, tuším, že byl vznesen návrh na prodloužení lhůty o 20 dní.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty k projednání tohoto návrhu zákona o 20 dnů v hlasování pořadové číslo 100, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 100 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 143 a 6 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, výboru pro obranu a bezpečnost a výboru petičnímu a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o 20 dní.

 

Dalším bodem je

 

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 698/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Stanislav Gross, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády České republiky uvedl vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, resp. jde o novelu tohoto platného zákona.

Asi všichni víte, že tento zákon se týká tématu, které je poměrně živé a v nadcházejícím období bude nabývat stále více na významu. Téma se týká imigrace a jejích pozitivních, ale i negativních důsledků. Česká republika stejně tak jako všechny civilizované státy stojí před nutností regulovat množství cizinců, kteří imigrují na její území. S tímto jevem jsou spojeny i všechny věci, o kterých zde možná budeme diskutovat, to znamená spojení všech kladů a záporů s tímto procesem spojených.

Bohužel vedle věcí pozitivních, které imigrace přináší, přináší i některé věci negativní, ať již jde o nelegální trh práce, nebo o to, co je pro nás ještě nebezpečnější, tj. působení různých zločineckých skupin. Na základě nejen našich poznatků, ale i poznatků prakticky všech evropských zemí nebo zemí Evropské unie můžeme konstatovat, že imigrace cizinců se stává určitým bezpečnostním rizikem, protože na sebe váže problémy, se kterými se musíme umět potýkat. Abychom byli schopni tento proces zvládat, je zapotřebí, abychom měli dostatečný legislativní rámec a zákonné normy, které nám umožní reagovat dostatečně pružně na vývoj v této oblasti.

Poslanecká sněmovna v roce 1999 přijala tento nový zákon. Zcela nepochybně byl výrazným posunem kupředu. Znamenal vlastně přizpůsobení naší legislativy legislativě Evropského společenství. Tím, že se jednalo o úplně novou normu - jako celek novou normu - která se snažila přizpůsobit novým podmínkám, které v České republice vznikly, samozřejmě s sebou přinesla některé nové problémy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP