Pořad 28. schůze

28. schůze (17., 18., 19., 20., 24., 25., 26., 27. října 2000)


Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (17. října 2000)
Projednávání, část č. 2

2. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 602/ - druhé čtení

Projednávání (17. října 2000)

3. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Projednávání (17. října 2000)

4. Návrh poslanců Ivana Pilipa, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 671/ - prvé čtení

Projednávání (17. října 2000)

5. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 672/ - prvé čtení

Projednávání (17. října 2000)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

Projednávání (19. října 2000)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - druhé čtení

Projednávání (24. října 2000)

8. Návrh poslanců Josefa Janečka, Václava Krásy a Jana Svobody na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (17. října 2000)

9. Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) /sněmovní tisk 702/ - prvé čtení

Projednávání (17. října 2000)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení

Projednávání (17. října 2000)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 650/ - prvé čtení

Projednávání (17. října 2000)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 709/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

13. Vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 666/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

14. Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení

Projednávání (25. října 2000)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 699/ - prvé čtení

Projednávání (25. října 2000)

16. Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 700/ - prvé čtení

Projednávání (26. října 2000)

18. Vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků /sněmovní tisk 701/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (18. října 2000)

19. Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení

Projednávání (20. října 2000)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

22. Návrh poslanců Václava Krásy a Milana Zuny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

23. Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

24. Návrh poslanců Petry Buzkové, Marka Bendy, Jaromíra Talíře, Václava Krásy a Vojtěcha Filipa na vydání zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 652/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

26. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - prvé čtení

Projednávání (25. října 2000)

27. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., /sněmovní tisk 694/ - prvé čtení

Projednávání (20. října 2000)

28. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (20. října 2000)
Projednávání, část č. 2

29. Vládní návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení

Projednávání (20. října 2000)

30. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Petry Buzkové, Vladimíra Mlynáře a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o uvedení jaderné elektrárny Temelín do provozu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 667/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 651/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

33. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

34. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

35. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

36. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

38. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (18. října 2000)

39. Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

41. Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

42. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - prvé čtení

Projednávání (25. října 2000)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (24. října 2000)

45. Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (25. října 2000)
Projednávání, část č. 2 (26. října 2000)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 739/ - prvé čtení

Projednávání (18. října 2000)

47. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - prvé čtení

Projednávání (24. října 2000)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu: 1. Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (Central European Air Traffic Services - CEATS) a 2. Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS), podepsané v Bruselu dne 24. září 1997 /sněmovní tisk 623/ - druhé čtení

Projednávání (18. října 2000)

49. Vládní návrh na přístup České republiky k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu /sněmovní tisk 637/ - druhé čtení

Projednávání (18. října 2000)

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 638/ - druhé čtení

Projednávání (25. října 2000)

51. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o výkonu práv dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 25. ledna 1996 /sněmovní tisk 640/ - druhé čtení

Projednávání (18. října 2000)

52. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku dne 15. října 1975 /sněmovní tisk 641/ - druhé čtení

Projednávání (18. října 2000)

53. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům, sjednaná v Haagu dne 25. října 1980 /sněmovní tisk 642/ - druhé čtení

Projednávání (18. října 2000)

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 2. března 2000 /sněmovní tisk 604/ - druhé čtení

Projednávání (19. října 2000)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. listopadu 1999 v San Salvadoru /sněmovní tisk 646/ - druhé čtení

Projednávání (19. října 2000)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. září 1999 v Harare /sněmovní tisk 647/ - druhé čtení

Projednávání (19. října 2000)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednaný v Bruselu dne 26. června 1999 /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení

Projednávání (19. října 2000)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z ... o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání /sněmovní tisk 691/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání, část č. 1 (19. října 2000)
Projednávání, část č. 2 (20. října 2000)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z ... o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství "Mládež" /sněmovní tisk 692/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (20. října 2000)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 676/ - prvé čtení

Projednávání (20. října 2000)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000 /sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

Projednávání (24. října 2000)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaný v Londýně dne 17. června 1999 /sněmovní tisk 722/ - prvé čtení

Projednávání (20. října 2000)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně a Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí /sněmovní tisk 728/ - prvé čtení

Projednávání (20. října 2000)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý Dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie (SPU), přijatý XXII. Kongresem SPU v Pekingu dne 15. září 1999 /sněmovní tisk 730/ - prvé čtení

Projednávání (20. října 2000)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce /sněmovní tisk 735/ - prvé čtení

Projednávání (20. října 2000)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 736/ - prvé čtení

Projednávání (24. října 2000)

67. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 /sněmovní tisk 610/ - druhé čtení

Projednávání (24. října 2000)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (26. října 2000)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (27. října 2000)

71. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 /sněmovní tisk 610/ - třetí čtení

Projednávání (26. října 2000)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (26. října 2000)
Projednávání, část č. 2 (27. října 2000)

73. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu

Projednávání (24. října 2000)

74. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže

Projednávání (25. října 2000)

75. Informace vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ke krytí výplat náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Projednávání (24. října 2000)

76. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1999 /sněmovní tisk 626/

Projednávání (20. října 2000)

77. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 1999) /sněmovní tisk 627/

Projednávání (20. října 2000)

78. Informace o zvýhodněném financování za rok 1999 /sněmovní tisk 628/

Projednávání (20. října 2000)

79. Zpráva vlády o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2000 /sněmovní tisk 631/

Projednávání (20. října 2000)

80. Výroční zpráva a roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 661/

Projednávání (20. října 2000)

81. Zpráva stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Projednávání (24. října 2000)

82. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby za období srpen 1998 - červen 2000

Projednávání (20. října 2000)

83. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Projednávání (20. října 2000)

84. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1999 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 648/

Projednávání (26. října 2000)

85. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 684/

Projednávání (26. října 2000)

86. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 658/

Projednávání (24. října 2000)

87. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti na území České republiky v roce 1999 (ve srovnání s rokem 1998) /sněmovní tisk 662/

Projednávání (25. října 2000)

88. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 687/

Projednávání (25. října 2000)

89. Zpráva o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v České republice v roce 1999 /sněmovní tisk 659/

Projednávání (20. října 2000)

90. Informace vlády České republiky o nově sjednaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky a mimo území České republiky na 2. pololetí 2000 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období leden - květen 2000 /sněmovní tisk 685/

Projednávání (25. října 2000)

91. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.2000 do 30.6.2000 /sněmovní tisk 716/

Projednávání (25. října 2000)

92. Zpráva České národní banky o inflaci (měnovém vývoji) za 1. pololetí 2000

Projednávání (20. října 2000)

93. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 /sněmovní tisk 746/

Projednávání, část č. 1 (20. října 2000)
Projednávání, část č. 2 (25. října 2000)

96. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (25. října 2000)

102. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Projednávání, část č. 1 (25. října 2000)
Projednávání, část č. 2 (26. října 2000)

103. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (19. října 2000)
Projednávání, část č. 2 (26. října 2000)

104. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (19. října 2000)
Projednávání, část č. 2 (26. října 2000)

105. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže - 2. hlasování

Projednávání (26. října 2000)Přihlásit/registrovat se do ISP