Stenografický zápis 28. schůze, 25. října 2000


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


42. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Ladislav Šustr
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Pejřil
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Marek Benda


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 638/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Václav Nájemník
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Václav Nájemník


87. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti na území České republiky v roce 1999 (ve srovnání s rokem 1998) /sněmovní tisk 662/

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Klas
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Klas


88. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 687/

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Jiří Havlíček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


90. Informace vlády České republiky o nově sjednaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky a mimo území České republiky na 2. pololetí 2000 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období leden - květen 2000 /sněmovní tisk 685/

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Miloš Titz


91. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.2000 do 30.6.2000 /sněmovní tisk 716/

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda


93. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 /sněmovní tisk 746/

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva


96. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Vidím


102. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Poslanec Jan Vidím


74. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže

Poslanec Petr Mareš
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze přerušena ve 12.46 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 14.04 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím


26. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - prvé čtení

Poslanec Petr Matějů
Poslanec Vladimír Cisár
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Alena Svobodová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec František Pejřil
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Petr Pleva
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Vladimír Cisár


14. Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení

Poslanec Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jan Grůza
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Veronika Nedvědová


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 699/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Veronika Nedvědová


45. Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Olga Sehnalová
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP