Stenografický zápis 28. schůze, 24. října 2000


(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


73. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu

Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Starec
Poslanec Jan Vidím
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling


67. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 /sněmovní tisk 610/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vladimír Doležal
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Josef Jalůvka


47. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec František Pejřil
Poslanec Jan Bláha


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000 /sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Václav Nájemník


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 736/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Laštůvka


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec František Ondruš
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Sehoř
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Ladislav Korbel


75. Informace vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ke krytí výplat náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ivan David
Poslanec Svatomír Recman


81. Zpráva stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Václav Frank
Poslanec Tomáš Kladívko


86. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 658/

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec František Španbauer
Poslanec Josef Houzák
Poslanec František Španbauer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP