Stenografický zápis 28. schůze, 20. října 2000


(Jednání opět zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý Dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie (SPU), přijatý XXII. Kongresem SPU v Pekingu dne 15. září 1999 /sněmovní tisk 730/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jaromír Kohlíček


19. Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Hojda


27. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., /sněmovní tisk 694/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip


28. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka


29. Vládní návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Vilém Holáň
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Martin Starec


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z ... o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání /sněmovní tisk 691/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Zahradil
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Vymětal


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z ... o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství "Mládež" /sněmovní tisk 692/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jan Zahradil
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaný v Londýně dne 17. června 1999 /sněmovní tisk 722/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jan Svoboda


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně a Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí /sněmovní tisk 728/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jan Svoboda
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jan Svoboda


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce /sněmovní tisk 735/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Stanislav Volák
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze přerušena ve 12.58 hodin.)
(Schůze zahájena ve 14.02 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík


28. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Bohuslav Sobotka


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 676/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jaromír Kohlíček


76. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1999 /sněmovní tisk 626/

Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.


77. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 1999) /sněmovní tisk 627/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


78. Informace o zvýhodněném financování za rok 1999 /sněmovní tisk 628/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


79. Zpráva vlády o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2000 /sněmovní tisk 631/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


80. Výroční zpráva a roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 661/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek


82. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby za období srpen 1998 - červen 2000

Poslanec Jan Klas
Poslanec Vojtěch Filip


83. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Poslanec Petr Koháček
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Petr Koháček


89. Zpráva o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v České republice v roce 1999 /sněmovní tisk 659/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


92. Zpráva České národní banky o inflaci (měnovém vývoji) za 1. pololetí 2000

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kocourek


93. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 /sněmovní tisk 746/

Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 17.13 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP