Stenografický zápis 28. schůze, 19. října 2000


(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


103. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Taťána Jirousová
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Ivan David
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Ivan David
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jiří Maštálka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jiří Maštálka
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Karel Vymětal
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Vymětal
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Hort


6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Hana Orgoníková
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Starec
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání bylo přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Schůze zahájena ve 14.02 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Kasal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Petr Mareš
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilip
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 2. března 2000 /sněmovní tisk 604/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Svatomír Recman


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. listopadu 1999 v San Salvadoru /sněmovní tisk 646/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Svatomír Recman


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. září 1999 v Harare /sněmovní tisk 647/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jan Zahradil
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednaný v Bruselu dne 26. června 1999 /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Miroslav Máče


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z ... o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání /sněmovní tisk 691/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze byla přerušena v 15.58 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


104. Ústní interpelace

Poslanec Ladislav Korbel
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Tomáš Kvapil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Tomáš Kvapil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání opět zahájeno v 17.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec František Pejřil
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský
Poslanec František Pejřil
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslankyně Alena Páralová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 18.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP