Sněmovní tisk 604
Sml. mezi ČR a Uzbeckou rep. o zamezení dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 4. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 604/0 dne 3. 5. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Petr Šulák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1037).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 6. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 604/1.
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 23. 6. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 604/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 10. 2000 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1246).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 30. 10. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 11. 2000.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 11. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 5. 4. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 10 pod číslem 28/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, UzbekistánISP (příhlásit)