Organizační výbor
Usnesení č. 279 (4. května 2000)

Související sněmovní tisky

595 Novela tiskového zákona

596 Novela zák. o předpoklad. pro výkon funkcí ve st. org.

597 Novela zák. o předpok. pro výkon přísl. Policie ČR

600 Novela zákona o konkursu a vyrovnání - RJ

604 Sml. mezi ČR a Uzbeckou rep. o zamezení dvojího zdanění

608 Vládní návrh zákona o státní stat. službě - EU

609 Novela zákona o ochraně utajovaných skutečností

610 Vl. návrh zák. o státních dluhopis. programech za rok 1999

611 Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu - EU

612 Vl. zák. o pomoci při vymáhání fin. pohl. - EU - RJ

613 Vl. zák. o mezin. pomoci při správě daní - EU - RJ

614 Vládní návrh zákona o bankách - EU

615 Vládní návrh zákona o daních z příjmů

616 Vládní návrh zákona o dani z nemovitostí

617 Vládní návrh lázeňského zákona - EU

618 Vládní návrh zákona o zdravotnickém povolání - EU

619 Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči - EU

620 Vl. zák. o ochraně práv k odrůdám rostlin - EU

621 Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství

622 Vládní návrh zákona o regulaci reklamy - EU

623 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb
ISP (příhlásit)