Sněmovní tisk 660
Protokol o změně Mez. úmluvy o zjed. a slad. celních režimů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 6. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 660/0 dne 3. 7. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 7. 2000 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 10. 2000 na 28. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1249).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 1. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 2. 2001 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1440).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 5. 3. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 4. 4. 2001.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 20/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 3. 2001 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 20/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 20/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 3. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 14 pod číslem 31/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: celní právo, clo, společný celní sazebník, zjednodušení celních postupůISP (příhlásit)