Usnesení PS č. 1249

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednaný v Bruselu dne 26. června 1999 /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení (19. října 2000)

Související sněmovní tisky

660 Protokol o změně Mez. úmluvy o zjed. a slad. celních režimů




ISP (příhlásit)