Stenografický zápis 34. schůze, 23. února 2001


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


31. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb. /sněmovní tisk 786/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Libor Ježek


40. Vládní návrh zákona o dani z nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o dani z nemovitostí) /sněmovní tisk 811/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý


41. Vládní návrh zákona o evidenci některých plateb pro účely správy daní a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 826/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Ladislav Korbel
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban


43. Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý


44. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Cisár


45. Vládní návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 819/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Václav Hanuš
Poslankyně Taťána Jirousová
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miroslav Beneš


47. Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 837/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Václav Brousek
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vojtěch Filip


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednaný v Bruselu dne 26. června 1999 /sněmovní tisk 660/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Světlana Navarová


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. září 2000 v Praze /sněmovní tisk 757/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Svatomír Recman


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000 /sněmovní tisk 686/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Václav Nájemník
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 12.30 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 13.12 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


46. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii /sněmovní tisk 833/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jan Zahradil


61. Vládní návrh na odvolání výhrad České republiky k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války /sněmovní tisk 742/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Tollner


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů /sněmovní tisk 808/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jan Zahradil


87. Souhrnná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 796/

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jaroslav Zvěřina


88. Aktuální zpráva vlády o stavu negociací o vstupu České republiky do Evropské unie

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Pavel Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 14.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP