(9.20 hodin)

(pokračuje L. Ježek)

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zamítla.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan kolega Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji zamítnutí tohoto sněmovního tisku v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím, pan kolega Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já si dovolím jenom krátce zareagovat na slova zpravodaje. Myslím si, že to, co tady řekl, není korektní. Korektní je zabývat se tím, jestli budeme v této chvíli řešit daň z nemovitostí, nebo nebudeme, jestli dáme obcím určitou možnost většího výběru. Ale rozhodně nemůžeme říci a zjednodušit to do věty, že vláda připravila obce o prostředky novým daňovým systémem a nyní jim to chce vrátit. To není korektní. Není to korektní už proto, že vláda sama sobě způsobila značné problémy, protože jí chybí 8 mld., o které jsou rozpočty obcí v globálu povýšeny.

Abych byl úplně korektní - protože se na mě dívá pan kolega Beneš - musím říci také to, že jsou samozřejmě obce, které na tuto záležitost doplatily určitým způsobem. Víme také, že jsou určité rezervy, které by zejména těm malým obcím měly pomoci řešit tento problém. Ale je pravdou, že to nové daňové určení některé obce postihlo. V žádném případě ovšem není pravdou, že by nový systém zdanění nemovitostí byl náplastí na tuto skutečnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Šafařík.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, několik poznámek. Každá vláda si jistě formuje daňový systém k tomu, jak chce zasáhnout do ekonomiky, co chce podpořit, co chce utlumit, čemu dává prioritu a čemu ne. Vláda nám předkládá tento návrh zákona, který se jistě dotkne převážné většiny obyvatel České republiky jako majitelů nemovitostí, pozemků apod., 16 měsíců před ukončením jejího mandátu. To se z hlediska systémového a dopadu na výběr daní apod. dotkne až nově formované politické reprezentace, kde samozřejmě mohou být zastoupeni stávající členové, nebo také ne. To znamená, že z hlediska systémového bychom schvalovali něco, resp. je zde navrženo kolegy něco, co se jich pravděpodobně z hlediska dopadu nebude týkat. Tato úvaha by se měla přenášet i do budoucna, do ukončení mandátu této Poslanecké sněmovny, protože daňové zákony, které sem přijdou, mají stejný dopad a vláda by takto k tomu měla přistupovat.

Mně se zdá, že je to trochu flikování záležitostí, které nebyly udělány v minulých 32 měsících. Vláda nemá jasný náhled na to, jakým způsobem zacházet se vztahem přímých a nepřímých daní, kde ubrat, kde přidat, jaký je směr. Jak zde řekl pan ministr Mertlík, chce zvyšovat daně. Myslím, že záměr početné většiny parlamentu je - když ne zvyšovat, tak minimálně nezvyšovat, což je v určitém rozporu. Vláda a parlament jsou, pokud jde o předkládané návrhy, v rozporu.

Domnívám se, že vláda by měla rezignovat - mimo technické změny, které vylepší fungování daňové soustavy - na to, aby zvyšovala daně. Pokud bude chtít snižovat daně, může se to pokusit prosadit. V parlamentu pravděpodobně bude mít větší úspěch. Já zde nechci dávat žádný návrh, protože ho dal kolega Ježek, ale náš poslanecký klub se k tomuto návrhu připojí. Myslím si, že poučení pro budoucí vlády je, že dávat daňové změny 16 měsíců před ukončením mandátu je pravděpodobně neprůchodné, bez toho, že by vláda měla jakoukoli výraznou koncepci na posunutí daňové problematiky dál.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. O slovo požádal pan kolega Miroslav Beneš. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, myslím si, že v tomto volebním období tuším potřetí zde máme návrh na změnu systému plateb, výpočtu a výše daně z nemovitostí. Chtěl bych v tuto chvíli poděkovat panu ministrovi, protože už nepřináší návrh, který je výrazně komplikovanější než stávající praxe. Návrh, tak jak je předložen, je občanem spočítatelný a neznamená výhodu pro nějaké další lidi. Zarážející pro mne ovšem je, a souhlasím s panem ministrem, že se jedná o možnost navýšení.

Já vím, že pan ministr je ten - a je dobře, že se tím netají - který je pro zvyšování daňového zatížení. Je otázka, jestli v této Poslanecké sněmovně jsou další lidi, kteří jsou pro zvyšování daňového zatížení. Ono z pohledu obcí platí, že se dává obcím možnost zvýšit daň z nemovitostí - jenom pro uklidnění pana poslance Martínka, v případě Českých Budějovic, kdyby mělo být dosaženo toho, o co poslední novela rozpočtového určení výnosů některých daní připravila město České Budějovice, tak možnost zvýšení daně by musela být asi stonásobná, aby se to dostatečně projevilo.

Tato možnost zde sice je, ano, je relativně zanedbatelná, nicméně zde je. Ta elementární otázka, proč má být zvyšována daň z nemovitostí, proč vůbec má existovat daň z nemovitostí, zde prostě visí. Je to daň těm, kteří nespotřebovali své příjmy. Je to daň těm, kteří vytvořili nějakou hodnotu. Vím, že pan ministr mě bude poučovat, že je daň z nemovitostí naprosto běžným nástrojem, a já s ním souhlasím. Nicméně elementární otázka, proč stát má být osvobozen od daně z nemovitostí, zde zůstává. Možná že kdyby tato daň byla státem placena, kdyby stát měl tuto povinnost, nemuseli bychom pak od pana Robertsona poslouchat, co má armáda dělat se svými majetky, protože kdyby armáda měla platit daň ze svých nemovitostí, zamýšlela by se nad tím, jak své nemovitosti užívá. Vzal jsem si příklad velmi aktuální a myslím si, že každý z vás mi potvrdí, že existuje v každém resortu neúrekom příkladů, jak stát není schopen své nemovitosti využívat. Možná že kdyby měl platit daň z nemovitosti, alespoň by se nad nemovitostmi, které má, zamyslel.

Vážené dámy, vážení pánové, já mám pocit, že navrhovaná novela znamená jedno jediné - zvýšení daňového zatížení, byť souhlasím s přidáním slovíčka "možné" zvýšení daňového zatížení těch, kteří vytvářejí hodnoty. Myslím si, že to je pro mne nepřijatelné, a proto se přidávám k návrhu na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Hofman, připraví se pan kolega Zuna, poté pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, já mám jenom faktickou připomínku k vystoupení kolegy Šafaříka. Prosím pana předsedajícího, aby vyřídil panu kolegovi Šafaříkovi, že jeho dosti zpupná poznámka o tom, že končí mandát této vlády a že nemá o čem rozhodovat, je velmi scestná. Protože mandát každé vlády končí dnem ustavení nové vlády do funkce.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP