Sněmovní tisk 839
Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 839/0 dne 9. 2. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 2. 2001 (usnesení č. 369). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 23. 2., 2. 3. 2001 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1490).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 839/4, který byl rozeslán 11. 4. 2001 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 293, usnesení č. 1553).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 53, dokument 53/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 5. 2001 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 53/1 (schvaluje).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 5. 2001 poslancům jako tisk 839/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 5. 2001 poslancům jako tisk 839/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 34, usnesení č. 1635).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 6. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 9. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 239/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Transformace ekonomiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika

Deskriptory EUROVOCu: finanční instituce se zvláštním posláním, hospodářská politika, právnická osoba, veřejná instituce, veřejná správaISP (příhlásit)