Stenografický zápis 35. schůze, 10. dubna 2001


(Jednání zahájeno ve 14.04 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Bohuslav Sobotka


73. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu

Poslanec Jan Vidím


71. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Předseda PSP Václav Klaus


16. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Vlastimila Tlustého, Michala Krause, Ivana Pilipa, Aleny Svobodové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 800/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Alena Páralová


13. Návrh poslanců Rostislava Čevely a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 809/ - druhé čtení

Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Taťána Jirousová


59. Návrh poslanců Petra Bendla, Miloslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání /sněmovní tisk 717/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Pleva
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 15.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.35 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Pleva
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec František Chobot
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Havlíček
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Pešek
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 16.37 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.56 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec František Pejřil
Poslanec Miloslav Kučera st.


14. Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) /sněmovní tisk 839/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


15. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 /sněmovní tisk 711/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


81. Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Ladislava Šustra, Vladimíra Doležala, Václava Brouska, Ladislava Korbela a Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 817/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Vlastimil Tlustý


61. Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Ludmily Müllerové a Jaroslava Gongola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 773/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Hofman


36. Návrh poslanců Jana Grůzy, Pavla Peška, Veroniky Nedvědové, Václava Grűnera, Josefa Mandíka, Josefa Vejvody, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb. a zákona č. 308/2000 Sb. /sněmovní tisk 832/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Jaroslav Palas


42. Návrh poslankyň Jany Volfové, Evy Fischerové, Hany Orgoníkové, Květoslavy Čelišové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 848/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Václav Krása
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP