Stenografický zápis 35. schůze, 6. dubna 2001


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jiří Havlíček


18. Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Martin Starec
Poslanec Marek Benda
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Milan Zuna
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Martin Starec


25. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 884/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Marek Benda


70. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


71. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Libor Ježek


73. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 11.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP