Stenografický zápis 35. schůze, 5. dubna 2001


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Grebeníček
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Oldřich Vojíř


58. Návrh poslanců Jiřího Vlacha a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 818/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


9. Návrh poslanců Petra Bendla, Miloslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání /sněmovní tisk 717/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Zahradil


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 780/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno /sněmovní tisk 844/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Martin Starec
Poslanec Karel Vymětal


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo /sněmovní tisk 846/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Martin Starec


9. Návrh poslanců Petra Bendla, Miloslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání /sněmovní tisk 717/ - druhé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Vlček


34. Návrh poslanců Karla Sehoře, Jaroslava Plachého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 824/ - prvé čtení

Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec


35. Návrh poslance Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb. /sněmovní tisk 831/ - prvé čtení

Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 15.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.01 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


80. Ústní interpelace

Poslanec Josef Janeček
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Stanislav Fischer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 16.38 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.01 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Frank
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Václav Frank
Poslanec Josef Janeček
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Havlíček
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Jiří Havlíček
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslankyně Ivana Hanačíková
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Vlach
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Vlach
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání skončilo v 18.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP