(11.00 hodin)

(pokračuje E. Zeman)

Trvali na tom, že jsou členy Automotoklubu, a žádali, aby tento byl zástupce. Nicméně jsem ještě stanovil lhůtu pro všechny zúčastněné strany do pátku, protože jsem byl nucen v příslušném čase panu prezidentovi Zerbimu odpovědět, s tím, že do pátku do určité konkrétně stanovené hodiny bych velmi přivítal, kdyby došlo k jakýmkoliv dohodám, o kterých bych mohl pana prezidenta Zerbiho informovat. K takovým dohodám bohužel samozřejmě nedošlo, takže mi nezbylo, než v dalším dopise panu prezidentovi Zerbimu potvrdit, že za dané situace asi není jiné řešení.

Shrnuto - nebyla to kauza, ve které bych měl sebemenší zájem se angažovat. Tyto kauzy velmi nemám rád, ale prostě situace se vytvořila tak, že jsem se dost dobře nemohl tomu vstupu do celé záležitosti vyhnout jako statutární orgán odpovědný za tuto oblast. Celá záležitost probíhala řadu měsíců, všechny zúčastněné strany vysílaly své čelné zástupce na společná jednání, a prostě ten výsledek, jakkoliv chápu pana Šulmana, že s ním není spokojen, protože pro jeho federaci to má samozřejmě své dopady, a já chápu, že je to pro něj nepříjemné, ale prostě neměl jsem jinou možnost než po zevrubném projednání rozhodnout tak, jak jsem rozhodl. Nevidím v tom žádné překročení. To doporučující závěrečné stanovisko bylo logickým vyústěním celé situace, a já bych se vyhýbal ústavou a zákony mi uložené zodpovědnosti, kdybych ho byl neposkytl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Zemanovi. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Hlásí se pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji panu ministrovi za chronologii. Potvrzuji, a je to evidentní, že tento postup takto probíhal. Já myslím, že ten spor, a není to v rovině lidské, ten spor spíše spočívá v tom, že já sám za sebe vnímám tu poslední část toho dopisu jako určitým způsobem extenzivnější, než by muselo být, vy jste správně tu poslední část citoval. Já si umím totiž představit, že to "suché konstatování", že tato organizace je schopna tuto činnost činit, je správné, protože to je výrok státní správy, kterému rozumím, potud to je v pořádku. Mělo to dle mého názoru skončit bez poslední věty.

Ten spor spočívá v určité pozici, kdy i vy, pane ministře, jistě víte, že přece jen v mezinárodních institucích na slůvko doporučuji, byť v tomto smyslu, je brán jistý ohled, a došlo k tomu, že tato organizace byla přijata za člena FIM.

Mně samotnému, a také jsem pochopil i vám, je do jisté míry velmi nepříjemné a trochu i líto, že se tyto subjekty neumějí mezi sebou nějak smysluplně dohodnout. Několikrát na ně bylo apelováno dokonce z mnoha různých stran včetně ministerstva.

Tady je prostě ještě problém, že do jisté míry nezmiňujeme třetí subjekt, který v tom má co do činění, a to je Automotoklub, který byl prapůvodně členem FIM, pak to po dohodě s Autoklubem České republiky přepustili právě Motocyklové federaci a následně díky neshodám, jak jsem pochopil, s Motocyklovou federací ČR, dochází k tomu, že nastupuje Autoklub České republiky.

Já prostě v tomto kontextu cítím, že nemohu jaksi úplně, to je asi to správné slovo, souhlasit s odpovědí, a vnímám to spíše tak, že na tomto principu to není o tom, že bychom nerozuměli té citlivosti a té snaze apelovat na tyto subjekty, aby se dohodly, ale já jsem přesvědčen, že tento dopis takto formulovaný v podstatě přispěl k tomu, že tato organizace byla na úkor druhé přijata do této mezinárodní organizace, takže já bych prosil dát stanovisko nebo návrh na usnesení, že v tomto smyslu nesouhlasím s odpovědí, protože mám pocit, že jiná forma teď není možná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se do rozpravy přihlásil poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Paní předsedající, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, mně je líto, že vznikla tato diskuse. Vůbec jsem nepředpokládal, že bychom se dostali tak daleko. Tady bych chtěl vysvětlit jednoznačně jednu věcnou otázku, a to je v tom, že tu licenci má vlastně za Českou republiku Česká motocyklová federace. Já jsem trochu smutný z toho, že celá ta záležitost neprošla podvýborem pro sport a tělovýchovu, protože my osobně známe některé představitele jak Autoklubu, tak dalších federací, a chápu těžkou pozici pana ministra.

Chtěl bych požádat i našeho kolegu pana Oldřicha Vojíře, jestli by nenavrhl kompromisní řešení, protože bychom potřebovali získat čas, jelikož - já to neberu jako otázku politickou, řekl bych stranickou, ale je to otázka naší státní reprezentace a chtěl bych dojít ke konsensu a k tomu bychom potřebovali čas. To je můj návrh a všem bych chtěl poděkovat, zvláště kolegovi Bubníkovi, protože ten v celém jednání sehrál svou roli, a mrzí mě, že i ten dopis, kontakt s ministerstvem, šel mimo něj a mimo podvýbor pro sport a tělovýchovu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji poslanci Šplíchalovi. Prosím, aby pan poslanec Vojíř v tuto chvíli vyjasnil, jaký bude návrh usnesení.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Paní předsedající, omlouvám se, nejsem velký proceduralista. Rád bych přistoupil na případnou dohodu, že třeba podvýbor se tím srozumitelným způsobem bude zabývat, a pak bych a priori netrval na formulaci, ale nevím, jestli mohu formulovat např. usnesení, že žádám podvýbor pro sport a tělovýchovu, aby se touto záležitostí zabýval.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Bohužel si nedokážu představit, že takovéto usnesení by bylo možné předložit. Jednací řád říká jasně, že na návrh interpelujícího poslance může sněmovna k odpovědi na interpelaci přijmout souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko usnesením. Nedává jinou možnost. Přiznám se, že si dokonce nejsem jista, zda je možné písemnou interpelaci přerušit nebo odročit.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Kdyby byla vůle sněmovny, já mám pocit, že to není zákon.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejsem si tím jista, nicméně kolegové mi tvrdí, že takovýto postup již byl použit. Asi nic nebrání tomu, rozhodnout o odročení do příští schůze, pakliže podáte takový návrh.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Podávám návrh na odročení do příští schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 82, které zahajuji a ptám se, kdo je pro odročení projednávání této interpelace do příští schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 82 tento návrh byl přijat, když ze 136 přítomných hlasovalo 88 pro, 6 proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP