(15.50 hodin)

(pokračuje Němcová)

Návrh neklade nároky na státní rozpočet. Stanovisko vlády je kladné a já doporučuji sněmovně propustit tuto novelu do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Omlouvám se paní poslankyni Vlčkové, která je také Miroslava, ale já jsem neřídil, když ona mluvila ve sněmovně.

Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Závěrečná slova určitě nejsou zapotřebí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Budeme tedy hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 118 poslanců pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji předkladatelům i paní zpravodajce. Končím prvé čtení tohoto návrhu a končím projednávání bodu 35.

 

Vzhledem k tomu, že máme čas 15.51 hodin a od 16.00 hodin budou zahájeny interpelace na předsedu vlády, poté od 17.00 hodin na ostatní členy vlády, myslím, že bychom již neměli otevírat nový bod 36, který je poněkud složitější než ten, který jsme projednávali nyní, a proto vyhlašuji do 16.00 hodin přestávku. V 16.00 hodin zahájíme interpelacemi na premiéra Miloše Zemana.

 

(Jednání přerušeno v 15.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP