Stenografický zápis 35. schůze, 12. dubna 2001


(Jednání zahájeno 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


66. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Vlastimila Tlustého, Michala Krause, Ivana Pilipa, Aleny Svobodové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 800/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 9.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.36 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


84. Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 828/ - druhé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Libor Krátký
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 10.12 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 10.51 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Beneš


79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Petr Nečas
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Milan Cabrnoch


64. Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) /sněmovní tisk 839/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip


72. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Michal Doktor


82. Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Ladislava Šustra, Vladimíra Doležala, Václava Brouska, Ladislava Korbela a Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 817/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Havlíček


63. Návrh poslanců Rostislava Čevely a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 809/ - třetí čtení

Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Rostislav Čevela


78. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji (za rok 2000)

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Kocourek
Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 15.00 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


80. Ústní interpelace

Poslanec Jiří Bílý
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Havlíček
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Josef Janeček
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Bílý
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP