Stenografický zápis 35. schůze, 13. dubna 2001


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


83. Návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 700/4/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Ouzký
Senátorka Daniela Filipiová
Poslanec Rudolf Tomíček


76. Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti /sněmovní tisk 856/

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec František Pejřil
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec František Pejřil


65. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 /sněmovní tisk 711/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek


86. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků /sněmovní tisk 889/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze ukončena v 10.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP