Sněmovní tisk 700
Vl. n. zák. o přírodních léčivých zdrojích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 38, dokument 38/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 38/1 (zamítá).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 3. 2001 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 38/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 3. 2001 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 38/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 4. 2001 poslancům jako tisk 700/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 4. 2001 poslancům jako tisk 700/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 321, usnesení č. 1557).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2001.

Zákon vyhlášen 18. 5. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 164/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: minerální voda, ochrana životního prostředí, přírodní zdroje, zdravotnické zařízeníISP (příhlásit)