Usnesení PS č. 1291

k vládnímu návrhu zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 700/ - prvé čtení (26. října 2000)

Související sněmovní tisky

700 Vl. n. zák. o přírodních léčivých zdrojích - EU
ISP (příhlásit)