Stenografický zápis 28. schůze, 26. října 2000


(Jednání opět zahájeno v 9.03 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


103. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Petr Hort
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Petr Hort
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Petr Hort
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Karas
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Petr Hort
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Petr Hort


45. Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/ - prvé čtení

Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Ladislav Skopal


16. Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 700/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Miroslav Ouzký


84. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1999 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 648/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Josef Vejvoda
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Josef Vejvoda
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl


85. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 684/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Petr Hort
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Pavel Kováčik


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Martin Kocourek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Martin Kocourek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vojtěch Filip


102. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Poslanec Jan Vidím


105. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže - 2. hlasování

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 13.45 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Martin Kocourek


71. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 /sněmovní tisk 610/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze opět zahájena v 17.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


104. Ústní interpelace

Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Taťána Jirousová
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslankyně Taťána Jirousová
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Stanislav Fischer
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Stanislav Fischer
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Václav Frank
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Václav Frank
Poslanec Josef Jalůvka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Josef Jalůvka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Václav Exner
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Václav Exner
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze přerušena v 18.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP