(12.30 hodin.)

(pokračuje Kocourek)

Nyní bychom se věnovali pozměňovacím návrhům, které jsou směřovány ke zmíněným bodům 46, 47 a zejména 54, ke kterým máme následující návrhy: pozměňovací návrh 10.12, což je pozměňovací návrh poslance Kocourka. (Hlasy: Kde to je? Strana!) Je to uvedeno v bloku 10.12, strana 41 druhý bod, což je pozměňovací návrh k bodu 54 vládního návrhu. Dále zde máme k témuž bodu pozměňovací návrh 1.D2 poslance Pilipa 8 na str. 4. Dále zde máme k témuž bodu návrh poslance Kocourka 1.31 na str. 10. Hlasujme tedy o pozměňovacím návrhu 10.12, což je pozměňovací návrh Kocourek, poté o návrhu 1.D2 kolegy Pilipa 8, poté o 1.31, což je opět Kocourek.

Takže nyní návrh 10.12 na str. 41.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Proti návrhu.

 

Poslanec Martin Kocourek: Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování číslo 272 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 272 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 57 a 115 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dalším návrhem, o kterém bychom hlasovali, je 1.D2 poslanec Pilip 8.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Proti návrhu.

 

Poslanec Martin Kocourek: Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel?

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Proti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 273 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 273 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 178 pro vyslovilo 87 a 89 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dalším návrhem je návrh 1.31 na str. 10 poslanec Kocourek.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Navrhovatel nedoporučuje.

 

Poslanec Martin Kocourek: Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 274 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 274 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 106 a 69 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále máme v této části další návrhy kolegy Kořistky pod čísly 1.6 až 1.9, ty jsou opět totožné s vládním návrhem, a to body 235, 240, 245 a 252, podle mého názoru o nich není třeba hlasovat, pokud kolega Kořistka souhlasí. Souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kocourek: To znamená, že body 1.6 až 1.9 jsme opět projednali. Vzhledem k tomu, že kolega Kořistka akceptoval, upozorňuji na pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu, tisku 615, ke zmíněným duplicitním bodům 235, 240, 245 a 252, abychom vzali na vědomí, že jsme bod vládního návrhu upravili schválením bodu A2. Dále jsou zde pozměňovací návrhy k bodu 252 pod označením 1.35, což je poslanec Kocourek, je to na str. 11, a 1.D2 poslanec Pilip 7, což je na str. 10 dole.

Hlasujme tedy o pozměňovacích návrzích 1.35 poslance Kocourka na str. 11.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování.

 

Poslanec Martin Kocourek: Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlasování běží, prosím o vynulování, budeme hlasovat znovu. Hlasování poř. č. 275 prohlašuji za zmatečné. Budeme hlasovat znovu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 276 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 276 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 58 a 117 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní přistupme k hlasování o návrhu 1.D2 poslance Pilipa, který máme na str. 11 dole. (Hlasy: Na str. 10!) Na str. 10.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel nedoporučuje.

 

Poslanec Martin Kocourek: Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 277 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 277 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 89 a 89 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP