(12.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

Prosím, paní poslankyně. (Poslanec Kocourek se domlouvá s poslankyní Horníkovou.)

Prosím, dohodněte se, abychom mohli pokračovat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, já bych chtěla zpochybnit předcházející hlasování. Hlasovala jsem pro návrh a na sjetině mám křížek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O námitce paní poslankyně Horníkové rozhodneme v hlasování 278, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 278 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 151 a 6 bylo proti. Budeme tedy opakovat hlasování o bodu 1.D2.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 279 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 279 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 91 a 89 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní se dostáváme k bodu 1.16 kolegy Doležala, kde upozorňuji, že je totožný s bodem 145 vládního návrhu a není nutné o něm hlasovat. Kolega Doležal souhlasí.

Dále bych chtěl říci, že zde máme však pozměňovací návrh kolegy Sobotky pod č. 1.17, který se týká současného znění zákona, a to § 6 odst. 9 písm. w). Takže hlasujme o návrhu kolegy Sobotky na straně 6 bod 1.17. (Předkladatel nedoporučuje. Zpravodaj je neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 280 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 280 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 21 a 140 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní doporučuji, abychom hlasovali o bodu 1.18, který je na straně 6, opět od kolegy Sobotky. (Předkladatel nedoporučuje. Zpravodaj nedoporučuje taktéž.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 281 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 281 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovil jeden a 167 bylo proti.

 

Obdržela jsem žádost z pléna o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dostáváme se k bodu 1.19 kolegy Sobotky, nicméně ten má logickou návaznost na bod 1.18, to znamená, já bych skoro poprosil pana kolegu Sobotku, zda by uznal, že je nehlasovatelný. (Uznává.)

Tím jsem se dostali k bodu B prvního bloku, tzn. dostáváme se k části životního pojištění. Tady bych nejdříve rád sněmovnu orientoval v charakteru pozměňovacích návrhů. Máme zde v podstatě dvě sady komplexních pozměňovacích návrhů. Jednou sadou je komplex pozměňovacích návrhů kolegy Kořistky, druhou sadou jsou pozměňovací návrhy přednesené mnou a pak zde máme doplňkové pozměňovací návrhy kolegů Pilipa, Sobotky a opět zpravodaje, tzn. poslance Kocourka.

Doporučuji proto, abychom postupovali takto: nejdříve bychom hlasovali o doplňkových pozměňovacích návrzích kolegy Pilipa pod číslem 1.D2 poslanec Pilip 6 na straně 10. (Předkladatel nedoporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 282 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 282 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 89 a 82 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále bychom hlasovali o dílčím pozměňovacím návrhu v této části od kolegy Sobotky, který je pod číslem 1.D2 poslanec Sobotka 3 na straně 10. (Předkladatel doporučuje. Zpravodaj nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 283 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 283 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 113 a 59 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní přejděme k dílčímu pozměňovacímu návrhu poslance Kocourka pod označením 1.35, který jsme již neschválili, takže ten nemá cenu hlasovat. Dále 1.36, tzn. pozměňovací návrh 1.36 na straně 11, poslanec Kocourek. (Předkladatel nedoporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 284 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 284 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 58 a 114 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Tím jsme vyřešili dílčí pozměňovací návrhy k části životního pojištění. Nyní máme dvě cesty, jak postupovat, a to buď tak, že přijmeme komplex návrhů kolegy Kořistky, což je jedna možnost, nebo komplex návrhů, které jsem podal já, anebo budeme postupně hlasovat o jednotlivých návrzích k jednotlivým paragrafům. Já doporučuji, abychom hlasovali podle komplexních návrhů jednotlivých kolegů. Pokud s tím kolega Kořistka souhlasí, já s tím souhlasím také.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP