(12.40 hodin)

(pokračuje Kocourek)

To znamená komplexní návrh kolegy Kořistky je pod označením 1.20, což je totožné s 1.27, dále 1.21, což je totožné s 1.28, 1.22, což je totožné s 1.29.

Předpokládám, že návrhy bývalého tisku 602 jsou v této chvíli u kolegy Kořistky neaktuální a že jsem teď uvedl jeho pozměňovací návrhy, které hodlá zde nechat hlasovat. To je jedna cesta.

Já předkládám pozměňovací návrhy pod označením 1.31, 1.32, 1.31, 1.32 a 1.33.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Rozumím tomu dobře, že nejprve hlasujeme o bodech 1.20, 1.21 a 1.22. 1.31 je schválené.

 

Poslanec Martin Kocourek: Doporučuji sněmovně, aby přijala koncept hlasování o kolegovi Kořistkovi, o jeho komplexním návrhu a o mém komplexním návrhu s tím, že 1.31 - můj pozměňovací návrh - je již schválen.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže 1.20 až 1.22. Prosím stanoviska.

Poslanec Martin Kocourek: Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 285. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 285 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 28 a 138 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále bych chtěl uvést, že u kolegy Kořistky existuje varianta, která snižuje částku 18 000, která je v návrzích uvedena jako první, alternativně na 12 000, tzn. znovu hlasovat o kolegovi Kořistkovi, ale s variantou 12 000.

Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj také ne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 286. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 286 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 33 a 133 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Poté zbývá hlasovat o návrzích, které předložil zpravodaj, které máme pod č. 1.30.1, 1.30.2, 1.32 a 1.33, který je zároveň návazný na bod 1.34.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Rozumím tomu správně, pane zpravodaji, že všechny ostatní návrhy pana poslance Kořistky nejsou hlasovatelné? Ano.

Nyní budeme hlasovat o bodech 1.31 a 1.32.

 

Poslanec Martin Kocourek: O bodech 1.30.1, 1.30.2, .1.32, 1.33 a návazně 1.34. Spojil bych to do celého bloku. Ještě jednou zopakuji. 1.30.1, 1.30.2, 1.32, 1.33 a 1.34.

Navrhovatel doporučuje, zpravodaj doporučuje taktéž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 287. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 287 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 154 a 7 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bych chtěl konstatovat, že máme za sebou jeden z deseti bloků.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, promiňte, podle mých poznámek dosud nebyl hlasován bod 1.D2 Pilip 7. Byly hlasovány dohromady? Já se omlouvám.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní, pokud všichni souhlasí, jsme zakončili bod 1, můžeme přistoupit k bloku 2, který máme v tisku 615/3, který začíná na str. 11 a dále.

Zde bych chtěl říci, že máme pozměňovací návrhy kolegů Recmana, které začínají označením 2.1 na str. 11, kolegy Tlustého, který začíná označením 2.3, 2.4, začíná od str. 12, a poté 2.6, kolegy Sobotky, který je označen 2.5, kolegy Gongola, který je označen jako 2.D2, poslanec Gongol 1 na str. 16 a konečně poslance Havlíčka, který je označen jako 2.D2 poslanec Havlíček 1 na str. 16.

V rámci zjednodušení bych požádal všechny předkladatele, zda bychom mohli hlasování rozdělit do tří částí. První hlasování by bylo o § 15 odst. 1, tzn. odpočitatelných položkách, kde jsou konkurenční návrhy, a poprosil bych, zda by předkladatelé souhlasili, že by byly hlasovány jako celky, tzn. jednotliví předkladatelé v orientačním hlasování a potom ve finálním hlasování by sněmovna hlasovala o jejich návrzích.

Druhou částí by byly změny sazeb daně z příjmu fyzických osob, což je § 16 odst. 1. Zde máme konkurenční návrhy kolegy Gongola, Recmana a Sobotky a poté nový návrh na odpočitatelnou položku u kolegy Havlíčka.

Pokud všichni předkladatelé souhlasí s touto procedurou hlasování v blocích jako komplexních návrzích v těchto kategoriích, mohli bychom takto postupovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nevidím žádné výhrady, postupujte tak, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kocourek: Potom tedy přistupme k hlasování o odpočitatelných položkách, což jsou pozměňovací návrhy kolegy Recmana v bodech 2.1, dále kolegy Kalouska, který vychází z tisku 603, který máme pod body 2.2, kolegy Tlustého, který máme pod body 2.3, 2.4 a 2.6, a to je vše. Doporučuji orientační hlasování, neboť se jedná o hlasování o částkách. To znamená nejdříve hlasovat o kolegovi Recmanovi, poté o kolegovi Kalouskovi, poté o kolegovi Tlustém. O jeho třech návrzích. Pět hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Rozhodneme orientačně.

 

Nejprve hlasování pořadové číslo 288. Kdo podporuje návrh kolegy Recmana?

Kolega Recman získal 27 hlasů.

 

Hlasování pořadové číslo 289. Kdo podporuje návrhy poslance Kalouska?

Poslanec Kalousek získal 101 hlasů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP